ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
Reclamem la unificació de la bossa d'hores acumulades per GNP amb la bossa d'hores acumulades linealment 
Després del darrer acord signat és necessari unificar aquestes dues bosses d'hores acumulades ja que només quedarà la de GNP en qualitat de consulta per saber quantes hores poden gaudir els efectius policials   
 
Barcelona, 21 de desembre del 2023.-
 
Després del darrer acord signat per l’administració i algunes de les organitzacions sindicals, d’ara endavant les hores generades per la situació de Guardia no Presencial passaran a cobrar-se i no acumular-se.

Això suposa que a la bossa d’hores acumulades en concepte de GNP i que haurien de gaudir-se com a dies de festa, ja no s’afegirà cap més hora, només quedarà en qualitat de consulta i per saber de quantes hores poden disposar els i les agents per gaudir.

És per aquest motiu i per tal de facilitar el control gaudiment de les jornades acumulades que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) hem adreçat un escrit a la Subdirecció general de recursos humans sol·licitant-li que s’unifiquin les hores acumulades en concepte de GNP amb les hores acumulades en concepte de Bossa lineal.

Cal recordar que tant a unes com a les altres no se'ls imputa amb cap tipus de coeficient i tenen la mateixa finalitat. Per tant aquesta fusió no només no afecta al funcionament de les dues bosses sinó que facilita la comprensió de les hores acumulades per part de les persones treballadors que les han de gaudir.

Considerem a més, i així s'ha traslladat a la Subdirecció, que agilitza la feina de les persones que treballen al servei d’administració en tant i en quant no han de fiscalitzar dos bosses diferents ni controlar les dos en cas de la sol·licitud de permisos. Per tant considerem que aquest canvi beneficia a totes les parts implicades per tant sol·licitem que es realitzi el més aviat possible.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-78/20223 
DATA:21 de Desembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies