COMUNICATS, TRÀNSIT 
Reunió Comissaria General de Mobilitat de 22 de setembre 
Resum dels punts de trànsit que es van tractar a la reunió d'ahir entre la Comissaria General de Mobilitat, la Comissaria General Tècnica, els serveis d'administració i les organitzacions sindicals representatives    
 
Barcelona, 23 de setembre de 2022.-
 
En relació a la reunió que ahir es va produir entre la Comissaria General de Mobilitat, la Comissaria General Tècnica, els Serveis d’Administració i les organitzacions sindicals representatives es van tractar els temes següents:

Primer.- Manca d’efectius i concurs oposició.
Com bé sabeu, SAP-FEPOL porta anys denunciant la manca d’efectiu i la desertització de sectors que pateix la nostra especialitat. A aquest efecte la CGMO ens trasllada la proposta d’arribar als 1.450 especialistes (+25% aproximadament). Així, i en tant que aquest número no és possible assolir-lo de manera ràpida, pel proper concurs s’ha previst que sigui de 171 places entre les categories de mosso, caporal i sergent.

Aquesta petició que ha fet la CGMO va en consonància amb la que SAP-FEPOL va fer en la reunió que a data de 10 de novembre del 2021 va mantenir amb el DGP i el Director del SCT, la qual va ser acceptada sense concretar-se això si, el percentatge.

Per tant, el 29 de setembre la CGMO es reunirà amb la SGRH per tractar les bases de la nova convocatòria del proper concurs prevista per aquest darrer trimestre d’any. Segons se’ns diu, en aquesta reunió es plantejaran propostes noves que facin més atractiva l’especialitat de trànsit, entre les que destaquen:
 
  • Oferta de places amb territorialitat.
  • Reserva per incrementar el número de dones a l’especialitat.
  • Avaluació de la necessitat de tenir el permís de motocicleta.
 
SAP-FEPOL va sol·licitar ahir que aquest concurs es faci extensiu als agents i a les agents en pràctiques, tal i com s’havia arribat a fer per exemple amb els de la 13a promoció. Aquesta demanda no va ser acceptada.

Des de la nostra organització sindical no ens vam voler estendre en aquest punt ja que hem adreçat un escrit a la SGRH amb una bateria de propostes, les quals tenen un únic objectiu:
 
  1. Fer més atractiva l’especialitat (especialment a joves i dones).
  2. Acceptar canvis en quan a la proposta del concurs, a la fase d’oposició, al curs d’especialització i a la fase de pràctiques.
 
Segon.- Denegació sistemàtica dels permisos.
Son cada vegada menys els efectius policials que formen part dels escamots i que son destinats a fer tasques a oficines, grups i subgrups operatius. Alhora, la integració de serveis especials al servei ordinari i els irreals diaris establerts està provocant un deficient servei de prevenció viària per a la ciutadania.

Al respecte i després de tornar-ho a denunciar no se’ns ha aclarit res. Malgrat son conscients de quina és la realitat no hi ha cap proposta de solució al respecte. És per això que des del SAP-FEPOL proposem:
 
  1. Que s’utilitzin les hores de romanent només per resoldre la qüestió en la planificació ordinària (atorgar permisos, també).
  2. Que es creï una bossa d’hores destinades a la realització de serveis especials, a cobrir serveis ordinaris i facilitar l’autorització dels permisos sol·licitats.
  3. La creació, si s’escau després de posar en funcionament els punts anteriors, d’una bossa d’hores extraordinàries per assegurar, igualment, la planificació del servei ordinari i per facilitar l’autorització dels permisos sol·licitats.
 
Tercer.- Nou Decret d’Estructura amb possible desaparició de la CGMO.
L’actual CGMO es mostra contrària a la proposta actual del Decret d’Estructura que preveu la desaparició com a comissaria general, de l’especialitat de trànsit. Malgrat això, el projecte està encara en fase d’estudi.

Des del SAP-FEPOL considerem que, malgrat cal modificar aspectes actuals de la CGMO, aquesta ha de seguir essent referent en matèria de trànsit i d’ella ha se seguir depenent de forma exclusiva, tota qüestió relativa al trànsit i a la mobilitat. Cal creure’s que, en qüestió de seguretat viària, els especialistes de trànsit som els garants imprescindibles i el cos ens ha de dotar de tots els elements necessaris per oferir un correcte servei públic a la ciutadania.

Quart.- En relació al material, parc mòbil i uniformitat.
4.1. Problemes i manca d’ordinadors: La Comissaria General Tècnica ens remet a sol·licitar per la via establerta la reparació, substitució, renovació i millora dels equips informàtics.

4.2.- Cascs de motoristes: Tal i com reclaméssim per escrit el passat 14 de setembre, els i les especialistes es mereixen saber què passa amb els seus cascs. Hem denunciat l’incompliment dels compromisos esmentats a la darrera reunió. No s’han emès (tal i com així hem reclamat per escrit) els certificats sol·licitats.

Ara, ens manifesten que no ens poden donar una resposta i ens remeten a la propera reunió de la Subcomissió de material. Malgrat tot, ens diuen que parlaran amb els diferents comandaments implicats per, si és possible, fer arribar la informació als i a les especialistes.

4.3.- Estat del parc mòbil: SAP-FEPOL segueix denunciant de manera constant el mal estat del parc mòbil de l’especialitat, així com també els terminis de les licitacions i substitucions. Sobre aquesta qüestió ens comuniquen que ja hi ha publicada una licitació de 79 vehicles logotipats i 18 de paisà els quals s’espera que arribin als sectors durant el primer semestre del 2023. Així mateix ens informen d’una altra licitació de 780 vehicles pel CME, de la qual alguns també seran per trànsit.

4.4.- Moto “espiell”: Des de la nostra organització sindical vam reclamar la necessitat que aquesta moto tingués un cavallet central i una maleta per portar els elements del servei. Se’ns informa que demanaran que duguin el cavallet esmentat, així com també una maleta per portar el material del servei.
També se’ns informa que s’han descartat elements distintius ja que la característica d’aquest servei és la de la vigilància discreta, per tal que es puguin detectar infractors i comunicar-ho als notificadors.

4.5.- Pantalons operatius: Tal i com se us va informar el passat 5 de setembre, SAP-FEPOL ha reclamat per a tots els efectius de trànsit un mínim de dos pantalons operatius. Novament la CGMO i la CG Tècnica ens deriven a la Subcomissió de Material.

4.6.- Gorra operativa de trànsit: Se’ns manifesta que serà la mateixa gorra que portarà la resta del cos i s’haurà d’esperar al calendari de lliurament.

Cinquè.- Planificació de patrulles en torn de nit.
Des del SAP-FEPOL s’ha reclamat que per número de dotacions planificades es pugui garantir la seguretat dels agents que les integren. Denunciem que sovint només hi ha una única patrulla i que, en cas de requerir de suport, s’haurien d’activar altres recursos com els de seguretat ciutadana.

Sobre aquesta qüestió se’ns respon que les ART tenen el criteri de planificar patrulles de nit en funció de les previsions del servei i dels recursos que disposen. Des de la nostra organització sindical no ens agradaria haver de lamentar successos que, per falta d’efectius, es poden arribar a produir.

Els punts que van quedar pendents es plantejaran en una nova reunió, convocada pel proper 29 de setembre. Igual que la que amb aquest comunicat us informem, la propera reunió també serà telemàtica.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-155/2022 
DATA:23 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies