COMUNICATS 
Nova regulació sobre el comunicat de baixa, de confirmació i alta mèdica 
A partir de l'1 d'abril del 2023 entrarà en vigor el nou protocol de comunicació de baixes mèdiques que s'ha aprovat recentment. En aquest comunicat us expliquem les principals novetats 
 
Barcelona, 12 de gener del 2023.-
 
La Seguretat Social ha canviat el protocol en els casos d’incapacitat temporal de les persones treballadores. En conseqüència aquell i aquella treballadora que causi baixa mèdica ja no haurà de remetre l’informe i la documentació i, segons el nou protocol publicat ja al Butlletí Oficial de l’Estat, serà la Seguretat Social qui trameti telemàticament tota la documentació.

Per tant, l’obligació que havíem de complir fins ara d’entregar l’informe de baixa en un termini de tres dies deixarà de ser-ho. Així, tal i com se us explica a la imatge adjunta, el metge que determini la incapacitat temporal només ens lliurarà una sola còpia la qual no serà necessari presentar-la als respectius serveis d’administració ja que, serà l’INSS qui telemàticament enviï còpia a l’empresa.

Per tot plegat, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) valora positivament aquest canvi en el protocol ja que s’acaba el mal de cap que suposava lliurar el comunicat de baixa. Recordem que l’Administració no ha reconegut com accident laboral, aquells casos de companyes i companys que per exemple, havien patit un accident de trànsit en l’acte de lliurament de la documentació.

Per tant, la nostra organització sindical espera que la Subdirecció general de recursos humans adeqüi la seva actuació al nou Protocol, per tal que (una vegada entri en vigor a partir de de l’1 d’abril del 2023) s’implementi de manera immediata.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-5/2023 
DATA:12 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies