PIRINEU OCCIDENTAL, COMUNICATS 
La Inspecció de Treball obliga a l’Administració a millorar les dependències de La Seu d’Urgell 
Després que la nostra organització sindical denunciés l'estat de les instal·lacions i la manca d'espai d'informació, la Inspecció de Treball ens ha donat la raó i obliga al Departament d'Interior a aplicar mesures correctores.  
 
Barcelona, 25 de maig del 2022.-
 
En data de 20 de gener de 2021, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava l’estat de les dependències policials de la Comissaria de La Seu d’Urgell, la qual presentava deficiències d’espai suficient per persona treballadora, manca de prevenció i contenció contra la COVID-19, cablejat sense recollir i deficiències en la sortida de fums de vapor nocius sobre la finestra de ventilació dels despatxos.

Davant del silenci de l’Administració, la qual ignorava de manera reiterada les demandes col·lectives, la nostra organització sindical va denunciar davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, la situació d‘aquestes dependències.

Per aquests motius, la Inspecció de Treball (i a instàncies del SAP-FEPOL) va efectuar el passat mes d’octubre la visita corresponent, gràcies a la qual va poder corroborar tots i cadascun dels extrems denunciats durant el gener del 2021.

Així, la Inspecció de Treball ha instat al Departament d’Interior a garantir les dimensions dels llocs de treball ocupats pels efectius policials adscrits al Grup d’Informació ja que, tal i com va denunciar la nostra organització sindical, set persones han estat compartint un espai de 10 m2.

Per altra banda, la Inspecció de Treball ha confirmat l’exposició a agents químics d’aquests mateixos efectius com a conseqüència de l’incompliment de la normativa respecte el sistema d’extracció de vapors i fums del forn del laboratori de policia científica. En aquest sentit la Seguretat Social obliga al Departament d’Interior a adoptar mesures preventives contra l’exposició als agents químics esmentats.

Així doncs, per tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical es mostra satisfeta pel resultat obtingut. Malgrat el temps necessari per aconseguir que la Inspecció de Treball hagi determinat les mesures a adoptar, celebrem la contundència de l’informe.

Dit això, des de SAP-FEPOL estarem atents al compliment estricte per part de l’Administració, del requeriment de la Inspecció de Treball. Així mateix vetllarem per a què la situació quedi definitivament resolta i els efectius policials puguin treballar en unes dependències policials que s’acullin a la normativa vigent de seguretat i salut laboral.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-88/2022 
DATA:25 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies