PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP de Ponent de 17 de juny 
Resum dels punts tractats en la reunió que avui, les organitzacions sindicals hem mantingut per videoconferència amb els Caps de la Regió Policial 
 
Lleida, 17 de juny de 2020.-
Avui 17 de juny ha tingut lloc (via telemàtica) la reunió que de manera periòdica es fan entre els representants sindicals i els Caps Regionals de Ponent. En aquest comunicat us traslladem els punts més rellevants que s’hi han tractat.
 • Afectació de la COVID-19 a la RP Ponent:
A la regió hi ha hagut 197 persones afectades (123 possibles casos de COVID-19 i 74 confinats per ser personal especialment sensible). De les 123 persones amb simptomatologia, 18 en van resultar finalment positives, 117 de les quals ja s’han reincorporat al servei i 6 segueixen de baixa. De les 74 persones especialment sensibles, 8 s’han reincorporat al servei de manera voluntària amb autorització del servei públic de salut. La resta de persones segueixen confinades en els seus domicilis. Tots els efectius policials residents a Lleida (ja estiguin o no destinats a la RP de Ponent) tenen la prova feta. Per tant, dels que tenen simptomatologia o han mantingut contacte estret amb algú amb SARS-CoV-2, no hi ha ningú pendent de fer-se la prova de detecció.
 • Col·locació de les mampares de separació a les estacions de treball.
S’ha fet una distribució de mampares per tots els serveis d’atenció directa al públic i ja estan muntades. A més s’ha fet un estudi de totes les dependències del cos per veure els llocs on s’han d’incorporar mampares entre treballadors. Estan l’espera de rebre les que s’han demanat per posar a totes les dependències on no es pot mantenir la separació entre persones treballadores. En total seran 457 mampares per a la Regió de Ponent, a més de les que ja tenim.
 • Demanem que s’instal·lin botoneres a les portes de les comissaries.
Sobre aquesta qüestió sens comunica que aquesta demanda forma part del Pla de Seguretat de totes les comissaries. Per tant, tot i que està previst encara no sabem el termini d’instal·lació.
 • Previsió d’arribada de vehicles nous.
Actualment tenim cent-cinquanta (150) vehicles a la regió. Els Caps son conscients del mal estat dels vehicles i des de la regió es fan totes les gestions possibles per tal que quan es dona de baixa un vehicle, aquest sigui reposat de manera immediata. Està prevista una licitació de quatre-cents deu (410) vehicles per a tota la DGP. Tot i que desconeixen l’assignació a la Regió de Ponent es mirarà de reposar tots els vehicles que estan donats de baixa. Properament hi ha reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral on es tracta el tema d’infraestructures i material. En aquest comitè es disposarà de dades més actualitzades i precises.
 • Funcionament de la Sala 112 de Reus.
Després de la denúncia feta per SAP-FEPOL, es reconeix que des del trasllat hi ha hagut alguna disfunció. A l’efecte reconeixen que no s’han complert al 100% totes les expectatives que es tenien. En conseqüència la mateixa Prefectura ha decidit augmentar el personal destinat en aquest servei. Per als Caps de la Regió és una prioritat que aquest servei funcioni i funcioni bé. És per això que actualment es manté una reunió setmanal amb la Sala de Reus per tal de tractar totes les incidències que hi ha cada dia.
 • Preguntem sobre si hi ha previsió de pagament per les hores que es van fer al tancament de la conca d’Òdena:
No consta a la regió que es compensi amb hores extres les que es van fer a la Conca d’Òdena. Des de recursos humans a hores d’ara no tenen aquesta intenció. Des del SAP-FEPOL hem instat a la Regió de Ponent a fer la petició oficial, per tal que les hores que es van realitzar en aquest dispositiu es compensin de manera econòmica.
 • Manca de limitació en els vestidors en el canvi de servei a Lleida:
Des del SAP-FEPOL hem denunciat que no es limiti la quantitat de personal que pot coincidir en els vestidors de la comissaria de Lleida, però per contra sí es limiti a la sala menjador. Des de la Regió se’ns comunica que es pot limitar l’accés al vestidor amb dues alternatives. Fer dos horaris d’entrada al servei amb una hora de diferència entre ells, o que els Caps de Torn regulin l’accés progressiu als vestidors. La primera es va descartar per la problemàtica i el perjudici que generava als agents. Si hi ha algun cas amb una problemàtica concreta entre agents que no tenen espai, demanen que es comuniqui per tal de fer el canvi de taquilla per no molestar-se.
 • Manca de ventilació i condicions adients a la sala de videoconferències de Lleida.
En aquest sentit hi ha diverses consideracions. La primera és que la sala d’espera dels agents que han de fer videoconferència és el menjador, la que hi ha abans d’on es troba l’ordinador és un magatzem. La segona és que està sol·licitat que es faci una porta per accedir directament a la sala on està l’ordinador. Des del SAP-FEPOL ja hem demanat un cartell o un indicador recordant que el magatzem, no és la sala d’espera per a les videoconferències.
 • Vestidors femenins de Tàrrega:
Hores d’ara els vestidors femenins aquesta comissaria no són una de les prioritats de la Regió, ja que ara mateix la prioritat és la nova comissaria de Mollerussa.
 • Mollerussa:
El projecte de la nova comissaria està parat. A l’efecte no hi ha notícia en contra, però tampoc hi ha terminis de realització. La darrera gestió que s’ha fet és la visita per aclarir qüestions tècnica, per part de l’Ajuntament de Mollerussa. Respecte els vestidors femenins, la Regió és conscient del problema d’espai no només en els vestidors, sinó també a la resta d’espais de treball. De moment no tenen més novetats de les que es van parlar a la darrera reunió. Des del SAP-FEPOL considerem que si el projecte de la nova comissaria està aturat, cal trobar solucions als problemes reconeguts en aquesta comissaria. En aquest sentit considerem que no es pot tenir al personal en unes condicions com les que es tenen i menys, quan no hi ha ni tant sols una previsió sobre la realització de la nova comissaria.
 • Balaguer:
La porta del pàrquing té el pressupost aprovat i està pendent de reparació, un cop es rebi el material necessari. Respecte el nou circuit de gravació de la comissaria, se’ns garanteix que les càmeres son bones. No obstant el programari no és l’adient per a les càmeres instal·lades i per tant ja s’ha demanat el canvi per millorar el funcionament. En quan a les filtracions i reparacions pendents del pàrquing, aquestes es van haver d’aturar el mes de febrer com a conseqüència de la COVID-19. Un cop restablerta la “normalitat”, el personal del servei de manteniment reprendrà la feina. Per últim, sobre el mal funcionament del sistema elèctric dels vehicles, se’ns confirma que està solucionat i només queda un alçavidres. Pel què fa als GPS només els hi consta el mal funcionament del que hi ha al vehicle de representació i esta previst solucionar-ho.
 • Ponts:
Des del SAP-FEPOL hem reclamat el canvi d’orientació de la càmera del vestíbul que eviti l’enfoc a l’interior de la recepció. A l’efecte se’ns informa que aquesta càmera grava en tot moment els 360 graus. El que es pot modificar és el que es veu en cada moment al monitor però a la gravació sempre quedarà la imatge.
 • Trànsit:
Hem preguntat pel temps que allargaran l’horari d’oficina. La resposta que se’ns ha donat és que mentre s’hagin de mantenir les mesures de seguretat i fins que hi hagi mampares es continuarà amb els mateixos horaris. Una vegada tinguem el material i es vegi el funcionament dels despatxos es valorarà un canvi. Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió! Si necessiteu ampliar algun punt o si voleu proposar-nos qüestions per a la propera reunió us podeu adreçar als nostre delegats. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-105/2020 
DATA:17 de Juny de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto