ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
Denunciem la gestió amb els gasos generats a l’interior de les furgonetes de la Brigada Mòbil 
Hem adreçat un escrit a la SGRH instant a la revisió de les furgonetes que generen gasos a l'interior dels vehicles sota l'advertència que, si no es reverteix la situació, interposarem la corresponent denúncia a Inspecció de Treball.   
 
Barcelona, 25 de gener de 2023-.

Hi ha companys/es que estan patint cefalees i problemes respiratoris per la combustió defectuosa de les furgonetes que tenen una antiguitat de més de quatre anys.
El problema es detecta especialment quan els efectius passen temps fent un punt estàtic, tant si han de romandre a l’interior del vehicle, com si es troben custodiant la furgoneta a l’exterior.

El SAUC (Servei d'Administració de les Unitats Centrals), per la seva part, ha admès el problema en setze furgonetes Mercedes Sprinter. Ara bé, assegura que ha gestionat la reparació de nou de les furgonetes i que estan vehiculant la reparació de les set restants, però nosaltres hem constatat que els vehicles tornen al servei sense que aquesta disfunció greu, que resulta una amenaça per la salut dels companys/es, hagi quedat resolta.

No cal dir que el Departament d’Interior, cada cop que retorna un vehicle suposadament reparat, hauria d’avançar-se a fer les gestions oportunes per tal de verificar que aquestes furgonetes realment han deixat d’emetre gasos que posen en perill a les persones que les utilitzen.
Donat que aquesta gestió no s’està fent, som nosaltres qui hem demanat als nostres delegats de prevenció i salut laboral que facin aquestes comprovacions tècniques que hauria d’haver assumit l’Administració d’ofici.

En el cas que comprovem que, en efecte, no s’ha revertit la situació d’aquests vehicles, interpel·larem a Inspecció de Treball a través d’una denúncia per tal que doni instruccions clares al Departament sobre el futur de les furgonetes afectades.

      
NÚMERO DE COMUNICAT:E-4 
DATA:26 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies