GIRONA, ESCRITS 
S'incompleix la normativa vigent en la realització de la formació sobre Tablet Surface a la RP Girona 
Malgrat la formació de Tablet Surface tenia una durada inferior a una jornada de treball, aquesta es va realitzar en dies lliures de servei dels efectius que la realitzaveu. Aspecte absolutament contrari a la Instrucció 5/2020, de 30 de juny, sobre la formació de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra. 
Girona, 11 de març del 2022.-

El 17 de febrer de 2022 es va fer a l’ABP Gironès – Pla de l’Estany la formació interna Tablet Surface. La majoria de les persones funcionàries que van fer aquesta formació la van fer en un dia lliure de servei.

No obstant, els efectius destinats a l’ABP Gironès – Pla de l’Estany que van fer aquesta formació ens informen que se’ls han imputat dues hores per aquesta formació. És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem traslladat la pregunta al Servei d’Administració de la regió policial, sobre si la imputació era correcta.

Al respecte, la seva resposta va ser que, seguint les instruccions de la Subdirecció General de Recursos Humans, aquestes hores es van entrar a una OOEE de formació que es va crear específicament per aquesta activitat formativa.

Des de la nostra organització sindical recordem que la Instrucció 5/2020, de 30 de juny, sobre la formació de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, estableix les diferents modalitats de formació obligatòria, formació interna, formació de promoció i formació voluntària, així com la gestió per fer-la compatible amb les necessitats operatives del cos i els diversos tipus de prestacions horàries dels seus membres.

L’article 4 de la Instrucció 5/2020 en concret regula el tractament de la formació interna i estableix que aquesta formació té el mateix tractament, pel que fa a la gestió horària i les indemnitzacions per raó del servei, que la formació obligatòria en interès de servei. Així mateix, l’article 3 de la mateixa instrucció regula el tractament de la formació obligatòria, que a la vegada és d’aplicació per la formació interna. I el punt 1a) de l’article 3 de la instrucció 5/2020 regula que quan la formació tingui una durada inferior a una jornada de treball, s’ha de realitzar SEMPRE dins de la jornada planificada de treball.

Per tant, la formació de caràcter intern de la Tablet Surface s'hauria d'haver realitzat dins d’una jornada planificada de treball, tal i com clarament ho indica l’article 3.1a) de la instrucció 5/2020 i no, en un dia lliure de servei.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), denunciant aquests extrems en un escrit adreçat a al Subdirecció General de Recursos Humans, hem demanat que a les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra que van realitzar aquesta formació se’ls imputin les hores corresponents a una jornada de treball planificada, tal i com així ho indica la instrucció 5/2020 que regula la imputació horària de la formació de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra.

 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-15/2022 
DATA:11 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies