COMUNICATS 
Acord sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport 3 de març de 2022 
Les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra arriben a un acord amb l'Administració del qual destaca un nou increment de l'hora nocturna efectivament treballada, l'ingrés en nòmina del val de roba per a les unitats de paisà, l'ampliació del dret sobre excemcpió de nocturnitat a partir dels 55 anys i d'un torn fix voluntari de nits 7 x 7.  
 
Barcelona, 3 de març de 2022.-
 
 
Avui, l’àmplia majoria d’organitzacions sindicals hem signat l’acord sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra.

Respecte les mesures que tenen afectació directa sobre les persones membres de l’escala bàsica del cos, destaca un nou increment del preu de l’hora nocturna la qual ascendeix a un total de 3,47 euros/hora. Així, SAP-FEPOL torna a signar un increment del preu de l’hora nocturna que s’afegeix a l’import que es va acordar l’any 2017 i l’any 2020 i que haurà passat de 12,7 a 27,76 euros/nit (un 118%) en cinc anys.

Com a segona mesura destaca la reivindicació històrica d’ingressar el val de roba en nòmina per als efectius de paisà. Així, l’acord signat avui reconeix aquest dret incrementant-se l’import fins els 250 euros bruts. Import que, en funció de les disponibilitats pressupostàries es podrà veure incrementat en un 10% més l’exercici 2023.

Així mateix, l’Acord signat avui amplia el dret respecte deixar de fer nits als 55 anys. A l’efecte, a partir d’avui totes aquelles persones membres del cos de mossos d’esquadra (que ho sol·licitin de manera expressa i independentment de les tasques que desenvolupin) podrà deixar de fer nits de manera automàtica. Per tant, SAP-FEPOL segueix ampliant un dret que des que el signéssim en solitari l’any 2015 no ha parat d’ampliar-se.

Per últim, i amb el que s’ha signat avui, per primera vegada s’acorda un torn fix (voluntari) nocturn per al cos de mossos d’esquadra. Amb el signat avui de manera voluntària es podrà fer un torn nocturn amb l’horari 7 x 7, dins del qual es reservaran un total de 65 hores anuals per formació, reunions i altres activitats anàlogues. En el cas que no es planifiquin aquestes 65 hores mai es descomptarien de les hores acumulades.

Respecte aquest torn de nit, des de la nostra organització sindical considerem que (malgrat és voluntari) no s’ha configurat d’una manera suficient per a què resulti atractiu a ulls del col·lectiu. Creiem que, de la mateixa manera que tenen altres col·lectius professionals, el torn de nit se l’ha de reconèixer d’una manera més contundent. De no fer-se, el 7 x 7 genera un alt romanent fet que no el farà atractiu i que disminuirà molt la quantitat de persones voluntàries que s’hi vulguin acollir (esperem equivocar-nos).

Per últim, l’Acord reconeix altres drets per a les persones membres del cos de les escales intermèdia, executiva i superior, dels quals destaca la distinció  de les retribucions en funció de les comissaries que s’ocupen (ja sigui A, B o C). Serà qüestió doncs d’arribats el moment, actualitzar les retribucions per a les persones membres del cos de l’escala bàsica, les quals segueixen patint un greuge comparatiu respecte altres col·lectius professionals de la pròpia Generalitat de Catalunya. Seguim!
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-33/2022 
DATA:3 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies