METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió Regió Policial Metropolitana de Barcelona d’1 de juny de 2022 
El passat 1 de juny es va realitzar la reunió entre les organitzacions sindicals representatives, les Caps de la Regió Policial i els serveis d'administració. A continuació podreu llegir els punts defensats per SAP-FEPOL 
 
Barcelona, 4 de juny del 2022.-
 
Aquests són els punts més importants tractats a la reunió regional celebrada a Barcelona, han assistit els caps regionals, responsables de l’administració i els representants sindicals.

1.- ARIC i URIA i ORIV.
Des de la nostra secció sindical, contínuament estem elevant propostes per tal de millorar les condicions de treball dels efectius que es troben destinats a la RPMB i especialment, per les seves penoses característiques, a les destinades a l’Àrea Regional d’Instrucció i Custòdia de detinguts (ARIC).

L’última proposta presentada pel SAP-FEPOL (limitar temporalment aquesta destinació) ha estat vista amb interès per part de les Caps de la Regió i ens insten a una pròxima reunió per tractar específicament aquesta problemàtica.

Efectius ARIC, denunciem la pèrdua darrerament de 25 efectius dins de l’àrea, la qual cosa augmenta la càrrega de treball dels mossos i mosses allà destinats, així com la dificultat per gaudir dels permisos per assumptes personals. Ens informen que a mitjans del mes de maig ja es va dotar l’àrea dels efectius perduts.

2.- RODA ACD.
S’incorporen 6 caporals i 66 agents entre finals de maig i principis de juny. Els sergents per una problemàtica administrativa en el canvi d’adscripció provisional, s’incorporaran entre els dies 10 i 12 de juliol.

3.- CAPORALS UI.
Informem de la pèrdua de caporals que hi ha hagut a la RPMB després del nefast concurs d’investigació. Algunes de les UI, amb tres caporals, han quedat amb només un la qual cosa els ha fet augmentar exponencialment la càrrega de treball i  les guàrdies regionals, fent gairebé inviable la gestió de les mateixes unitats.

Ens informen que tota la regió està amb un dèficit d’aproximadament 25 caporals fent impossible actualment la reubicació.

4.- PLA D’ESTIU.
L’inici serà a finals del mes de juny, conformat per  més de vuitanta agents participants en l’oferiment, als quals se’ls sumaran 250 agents de la vint-i-vuitena (28a) promoció els quals seran destinats, en funció de les peticions que van triar quan van sortir de l’ISPC.

Les ABP o la mateixa regió no triaran els “afortunats”, sinó que vindrà donat directament per Prefectura. A principis de juny seran informats per tenir temps de gestionar els desplaçaments a la nova destinació on s’incorporaran a principis del mes de juliol.

5.- GRSC.
Des de la nostra secció sindical hem adjuntat als punts que s’havien de tractar a la reunió, un seguit de documents que afecten específicament al GRSC i GRM, tals com informes, escrits de riscos laborals (cascs, perneres arma), peticions de modificació de la RLT per encabir una nova unitat dins d’URDIS, reconeixement i motivació dels efectius destinats, etc.

Respecte a les noves indicacions operatives, ens informen que la manca d’efectius que patim actualment a totes les destinacions i l’augment de serveis a cobrir i incidents, han donat peu a un repartiment del servei EQUALIS a tots els efectius de seguretat ciutadana de la regió (entre ells el GRSC) i també la impossibilitat de realitzar la formació física durant la temporada estival (finals de setembre).

Respecte a l’estat dels vehicles, ens informen que ja s’ha aconseguit recuperar alguns vehicles dels nous. Ens reunirem amb el Cap d’URDIS, per tractar aquestes problemàtiques.

6.- VEHICLES NO LOGOTIPATS.
Denunciem la manca de vehicles no logotipats que pateixen les unitats d’investigació i FURA, sobre la qual cosa ens informen que depèn de la licitació la data d’arribada d’aquests prevista en principi per finals d’aquest any.

També sol·licitem l’assignació d’un vehicle compartit a l’ABP per a la realització de les gestions dels GAV.

7.- FELICITACIONS.
Son contínues les queixes que aquesta qüestió comporta cada any. Des de la nostra secció sindical vàrem presentar un escrit de queixa a la Subdirecció general de RRHH (C-62/2019), per tal de millorar el sistema i evitar el malestar que crea per greuges comparatius entre actuacions o fins i tot, a la mateixa actuació.

Una discriminació a conseqüència del topall existent, actualment ens informen de la no existència d’aquest topall i es demana la transparència mitjançant les publicacions a les ABP de les que han estat atorgades. S’està redactant un nou sistema en el procediment i s’estan elevant mensualment a la regió per evitar un col·lapse al final d’any.

8.- SRC.
La Sala Regional de Comandaments està per sota de la cobertura d’efectius i quan es realitzen hores extraordinàries, ens informen que es fa de forma equitativa d’entre les peticions existents com a qualsevol altra destinació.

Sol·licitem que d’HE se’n puguin fer a d’altres serveis en cas que es quedin sense cobrir , així com també que la resta d’efectius de la regió amb experiència d’operador o d’operadora puguin venir a fer hores extraordinàries a la SRC si queden sense cobrir.

9.- OAC CARRER ARAGÓ 332.
Ens informen que l’OAC conjunta de Mossos i GUB restarà oberta tot l’estiu a la mateixa ubicació fins el dia 30 de setembre. La nova OAC s’ubicarà a l’edifici de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al carrer Pau Claris, 160 i obrirà aproximadament a principis del proper any 2023. Encara es desconeix quin tipus d’horari realitzaran.

10.- PÀRQUINGS ABP SANTS I ABP SANT ANDREU.
Denunciem la pèrdua de les places per a vehicles particulars dels companys i companyes d’aquestes ABP, un motiu més entre altres, que provoca que molts efectius vulguin marxar de la RPMB.

Instem a què es busquin alternatives per facilitar l’estacionament (recordem que estem en nivell 4 d’alerta antiterrorista). Des de SAP-FEPOL també estem treballant en altres possibles solucions.

11.- ASCENSORS.
Actualment, tenim tres edificis amb ascensors espatllats i pendents de reparació, la licitació està realitzada i pendent de solucionar el 2023.

Aquests son els punts tractats. Per ampliar la informació us podeu posar en contacte amb les delegades i els delegats del SAP-FEPOL a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
 
DATA:4 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies