METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Sol·licitem un canvi de grup del miniconcurs pels efectius que treballen a Barcelona 
Sol·licitem que es modifiquin amb caràcter urgent els criteris de les bases del miniconcurs perquè, novament, genera un greuge comparatiu pels agents que ja treballen a la RPMB i no es troben a alguna de les destinacions d'USC, situació que ja es va donar la l'anterior miniconcurs i que s'ha tornat a repetir.    
 
Barcelona, 12 d'agost del 2022-.

Fa pocs dies es van publicar les bases pel procés d’assignació de les dependències operatives de les comissaries i funcions corresponents a llocs de treball de la destinació genèrica USC Barcelona.  
L’assignació de dependències operatives de la destinació genèrica Unitat de Seguretat Ciutadana (Barcelona) es porta a terme prioritzant en l’ordre següent i classificat per grups:

- Col·lectiu de funcionaris (C1) amb destinació definitiva a la localitat de Barcelona adscrits a la destinació genèrica USC (Barcelona) i que l’ocupen en l’actualitat.
- Col·lectiu de funcionaris (C2) que obtinguin una destinació definitiva a la destinació genèrica USC (Barcelona) en el concurs general i ocupin en l’actualitat de forma provisional un lloc de treball a la destinació genèrica USC (Barcelona) o alguna de les seves destinacions específiques.
- Col·lectiu de funcionaris (C3) que obtinguin una destinació definitiva a la destinació genèrica USC (Barcelona) en el concurs general i NO ocupin en l’actualitat de forma provisional un lloc de treball a la destinació genèrica USC (Barcelona) o alguna de les seves destinacions específiques.

A la convocatòria del 2019, ja vam denunciar que aquesta classificació no tenia en compte efectius que treballen des de fa anys a Barcelona i que, des del nostre punt de vista, haurien de tenir prioritat respecte a les persones que han assolit ara una plaça genèrica, però no ocupin una plaça a la RPMB. Estem parlant, per exemple, dels efectius de SRC o d’ASTMET.
Tornem a insistir en la necessitat de tenir en compte la situació d’aquests agents, que potser ja fa anys que treballen a Barcelona i, per tant, haurien de tenir prioritat respecte al grup que ocupen a hores d’ara, el C3, per no perpetuar la seva situació.
És per aquest motiu que SAP- FEPOL ha sol·licitat a través d'un escrit a la SGRH que, amb caràcter urgent, es revisin i modifiquin els criteris per tal de canviar de grup aquests efectius del C3 al C2.Així evitarem novament un greuge comparatiu recurrent que es repeteix a cada convocatòria, i que som a temps de revertir.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-68 
DATA:16 de Agost de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies