CENTRAL, COMUNICATS, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball les instal·lacions de la UTI Central 
Després que la nostra organització sindical hagi reclamat en reunions i per escrit, una millora de les condicions del lloc de treball de la UTI RP Central i vist que no s'han realitzat, ahir vam presentar denúncia davant la Inspecció de Treball 
 
Manresa, 21 de maig del 2019.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball de Catalunya informant de les deficiències detectades a l’espai ocupat per la UTI de la Regió Policial Central (Comissaria Manresa). En visites efectuades pels nostres delegats i a demanda dels propis efectius policials, la nostra organització sindical va reclamar un locutori on es poguessin escoltar (sense contaminació acústica) les intervencions telefòniques que pel desenvolupament de les investigacions es realitzen. La distribució dels despatxos fa impossible a dia d’avui que les intervencions es puguin escoltar a un volum adequat i per tant, per dita contaminació, els efectius han de posar el volum més alt del saludablement recomanable. Així doncs, després d’aquestes demandes i veient que s’incomplia la normativa relacionada amb la salut i la seguretat laboral, SAP-FEPOL va portar a aquesta qüestió a la reunió regional, en la qual els Caps de la Regió van manifestar la seva voluntat de buscar solucions. En veure que el problema persistia, la nostra organització sindical (en data de 23 d’octubre) va adreçar un escrit (número de registre 0716E/909/2019) a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior. Un escrit amb el qual denunciàvem l’incompliment de fins a set normes i lleis, com la de prevenció de riscos laborals, la de protecció en front de riscos elèctrics, la d’utilització d’equips de treball, el reglament electrotècnic de baixa tensió, les disposicions mínimes en el lloc de treball i les disposicions mínimes per treballs amb pantalles. D’aquestes gestions, en la reunió celebrada el 14 de desembre del 2018, el Comitè de Seguretat i Salut Laboral es va comprometre a “recol·locar el cablejat i fer un estudi acústic a més de mirar de recol·locar els agents que fan les escoltes telefòniques per garantir que el seu treball sigui el màxim d’eficient”. Doncs bé! Després d’haver fet totes aquestes gestions, davant l’incompliment dels compromisos adoptats i vist que el problema perdura, la nostra organització sindical ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball de Catalunya. En aquesta denúncia (interposada ahir 20 de maig) SAP-FEPOL ha reclamat la ràpida actuació de la Inspecció de Treball. Per tant esperem que, o bé el Departament d’Interior compleixi amb el compromís pres en el Comitè de Seguretat del mes de desembre (cosa que provocaria la retirada immediata de la denúncia interposada ahir) o bé, esperem que la Inspecció de Treball actuï, obligant al Departament a complir amb les set normatives que fins avui s’han estat incomplint. ENLLAÇ A PDF DE L'ESCRIT: clica aquí per descarregar ENLLAÇ A PDF DE LA DENÚNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL: clica aquí per descarregar 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-74/2019 
DATA:21 de Maig de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies