COMUNICATS, TRÀNSIT, ORDRE PÚBLIC 
Es reprèn el còmput de terminis dels concursos de trànsit i protecció de persones i béns 
Un cop reprès el termini, la data màxima per la presentació d'al·legacions d'aquests concursos és el 10 de juny del 2020 
 
Barcelona, 28 de maig de 2020.-
Avui, la Direcció General de la Policia ha fet pública la Resolució INT/1122/2020 de 25 de maig, per la qual s’ha acordat la continuació dels processos selectius i de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra que estaven aturats com a conseqüència de l’estat d’alarma per la crisis sanitària de la COVID-19. En el moment de decretar-se l’estat d’alarma, els concursos oposició de provisió per a les especialitats de trànsit i protecció de persones i béns estaven en termini de presentació d’al·legacions el qual va quedar aturat el 14 de març. En la nota difosa avui per la Direcció General s’exposa per tant que, un cop reprès el còmput per la presentació d’esmenes el termini finalitza el proper 10 de juny del 2020. Per tant tots aquelles persones participants que hagin de presentar al·legacions ho poden fer fins la data esmentada, clicant en l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits- temes/Peticio-generica. Les al·legacions s’han d’adreçar al Departament d’Interior fent constar la convocatòria sobre la qual es presenten esmenes: - CO Trànsit mosso/a 120/20.           - CO Protecció de persones i béns mosso/a 128/20. - CO Trànsit caporal/a 220/20.         - CO Protecció de persones i béns caporal/a 228/20. - CO Trànsit sergent/a 320/20.          - CO Protecció de persones i béns sergent/a 328/20. Com no podria ser d’una altra manera, els delegats i les delegades del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) resten a disposició de tota la seva afiliació per assessorar-la en tots aquells dubtes que sorgeixin. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-94/2020 
DATA:28 de Maig de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies