COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Consell de la Policia de 30 de juliol (punts específics d’ordre públic) 
Resum dels punts tractats fins el moment en el Consell de la Policia inciat el passat 30 de juliol que afecten específicament les unitats encarregades de l'ordre públic del cos de mossos d'esquadra   
 
Barcelona, 13 de setembre de 2021.-

Avui dia 13 de setembre de 2021 s’ha fet la tercera sessió del Consell de la Policia iniciada en data de 30 de juliol. Us fem un resum dels punts tractats durant aquests 3 dies en referència a l’Ordre Públic.

Primer.- Nova convocatòria per a l’Àrea de Brigada Mòbil.
Des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL s’ha demanat una nova convocatòria per a la Brigada Mòbil. La manca d’agents no permet cobrir la quantitat de serveis que es realitzen.

Des de la nostra organització sindical acreditem amb números reals aquesta necessitat. Hi ha una Relació de Llocs de Treball (RLT) de 417 agents i una cobertura de 415 agents. Actualment en actiu n’hi ha 388, menys 17 agents que han aprovat a Caporal, la qual cosa quedaran amb 361.

És a dir, en breu la Brigada quedarà amb 55 agents per sota de la cobertura, això sense comptar que actualment hi ha molts agents en provisional fruit  de l’últim oferiment en places en comissió. Per tant, faria falta un concurs-oposició d’unes 70/75 places només d’agent.

D’altra banda els Grups Operatius estan actualment amb una manca de comanaments i per tant, des del SAP-FEPOL hem reclamat que els caporals que han  aprovat de sergents i els agents que han aprovat de caporals es puguin quedar de forma provisional a la Brigada Mòbil.

A totes les nostres demandes ens responen que en principi es seguirà el previst per part de l’Administració de convocatòria d’especialitats en anys parells i promoció en anys imparells.

Segon.- Comissions de servei a les ARRO.
Sol·licitem a l’Administració, que ara que els membres d’ARRO han finalitzat les pràctiques i han guanyat plaça fixa, se’ls permeti fer comissions de servei si els llocs de treball ho permeten, amb preferència a aquells que no tenen plaça a la especialitat.

Des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL creiem que és de justícia que aquells companys que han superat una oposició, un curs i unes pràctiques tinguin preferència sobre les comissions
de servei, a aquells que no les han superat. I així mateix els que no l’han superat tinguin preferència sobre aquells que ni tant sols s’han presentat.

Tercer.- Inclusió de les ARRO a l’Acord de les GNP.
Novament hem demanat que en el Pacte Sindical de les Guàrdies No Presencials s’inclogui a les ARRO en les mateixes condicions que tenen actualment la BRIMO. Des de l’Administració es considera que l’actual sistema de guàrdies que te la BRIMO no és un bon sistema per garantir les guàrdies.

Des de la nostra organització sindical considerem que el pitjor dels sistemes és no tenir sistema. Per tant, mentre s'estudien sistemes millors (que poden passar anys) incorporem a les ARRO (mitjançant un tràmit tant senzill com un addenda) dins del Pacte i després ja farem estudis. Ens diuen que elevaran la petició per avaluar-ho.

Quart.- Proposta de millora dels vehicles d’Ordre Públic.
Des del SAP-FEPOL hem demanat buscar sistemes que eliminin la inseguretat que genera la càrrega de materials de les furgonetes. Com exemple més clar hem denunciat que les armes llargues no disposen d’armers per subjectar-les amb total seguretat.

Cinquè.- Gas OC per a les ARRO.
Aquesta és una qüestió que portem anys demanant i seguim denunciant que les ARRO, malgrat comparteixen funcions amb la Brigada Mòbil no poden utilitzar aquesta eina. Sobta i així ho hem denunciat que a dia d’avui,  malgrat el cos ja té aquest material, les ARRO no el podem fer servir perquè no tenen la formació.

És per això que des del SAP-FEPOL hem exigit que es faci la formació per a què finalment  les ARRO en puguin fer ús quan la necessitat així ho requereixi.

Sisè.- Material per a les unitats d’Ordre Públic del CME.
  • Jaquetes de les ARRO.
Demanem que  d’una vegada per totes es faci la licitació de les jaquetes per les ARRO i fem una exposició de la necessitat de que les ARRO tinguin una jaqueta d’Ordre Públic com té la BRIMO.
Ens responent que durant l’exercici 2022 es farà la proposta de licitació (aquesta resposta és la mateixa cada any des del 2016, cosa que ja hem batejat com la síndrome de la jaqueta d’ARRO: “quan tindrem la jaqueta? -L'any que ve” i així cada any).
La manca de credibilitat sobre aquesta qüestió concreta és absoluta i per tant, fins que no es vegin els efectius amb l seva jaqueta no ens ho acabarem de creure.
  • Cascos de BRIMO I ARRO.
Des del SAP-FEPOL hem recordat  que l’any passat ja haurien d’haver arribat 650 cascos. Expliquem la necessitat que hi ha de restablir tots els cascos de les ARRO, especificant que la gran majoria estan “caducats”.
Des de la Secretaria d’Ordre Públic hem mantingut contacte directe amb  l’empresa FEDUR, fabricant dels actuals cascos de les ARRO, la qual ens  ha verificat que aquestes peces de protecció tenen una vida útil de 10 anys el casc i 3 anys la visera.
Per tant concloem (i així ho hem denunciat avui) que la major part dels cascos de les ARRO estan fora de la seva vida útil. 
Segons ens manifesten ja s’ha resolt la licitació de 1300 cascos, els quals haurien d’arribar a finals d’any per totes les ARRO i la BRIMO.
  • Noves furgonetes d’ARRO.
Hem demanat que ens expliquin quin és el procediment de distribució de les furgonetes d’ARRO ja que no acabem d’entendre quin és l’ordre de repartiment dels vehicles segons la regió.
Hi ha alguna ARRO que el nombre de vehicles és inferior al nombre d’equips. És a dir, que cada setmana han de retirar material per tal que un equip de l’altre seqüencia horària agafi la furgoneta, amb la qual cosa quan estan en nivell 3 i activen a tots els equips hi ha agents que no es poden desplaçar perquè no hi ha vehicles suficients per tota l’àrea.
També hem denunciat l’estat del parc mòbil d’algunes ARRO ja que és molt vell i on durant molts anys, no va arribar cap furgoneta.
Ens comuniquen que faran una revisió de la necessitat que té cada ARRO en aquest aspecte.
  • Estat del lliurament de les granotes d’ARRO i BRIMO.
Ens comuniquen que hi ha pendent d’entregar 1300 granotes d’ARRO i 700 granotes de BRIMO per al proper mes d’octubre.
  • Botes de dotació que generen molts problemes de malalties als peus.
Des del SAP-FEPOL hem denunciat la problemàtica que tenen els companys d’ARRO i BRIMO amb les botes. Exposem que el problema rau que la marca actual no és una marca de botes policials, sinó de botes d’operari de treball. L’empresa Panther es dedica a fer calçat de seguretat per a treballadors de fàbriques, tallers o construcció i no és especialista en calçat policial.

La resposta obtinguda és que no i es justifica els problemes denunciats amb les mesures de seguretat que tenen aquestes botes que fan que siguin incomodes.

Des de la Secretaria d’Ordre Públic recordem que les antigues botes (les 5.11) també tenien mesures de seguretat i no eren tan incomodes com les actuals, amb la qual cosa arribem a  la conclusió que la seguretat i la comoditat son del tot compatibles sempre i quant es comprin botes policials. Finalitzen dient que l’adquisició de les botes actuals es va fer en concordança amb propis membres de Brigada Mòbil que van decidir com havien de ser i que seguiran fent-ho de la mateixa manera.

Setè.- Manca d’espais per fer formació.
Després de les nostres peticions ens informen que a dia d’avui hi ha l’espai de Can Padró per fer formació i s’estan buscant altres espais.

Des del SAP-FEPOL hem aprofitat aquest punt per denunciar també la falta d’espais en general i especialment la d’algunes ARRO com és la de Barcelona o la Metro Sud, les quals cada vegada tenen menys espais pels despatxos, vestuari i sala brífing més quan (en el cas de la RPMS) s’utilitza de magatzem i tatami.

Vuitè.- En dispositius que no son sobtats, que cada any son els mateixos, a les unitats d’Ordre Públic, es triga molt a confirmar si han d’anar a treballar i els horaris.
En els dispositius clàssics (els de sempre) de les unitats d’Ordre Públic (1 de maig, 11 de setembre, 12 d’octubre, etc.) pràcticament tots els anys es fan dispositius molt similars. Per tant es té coneixement molt prèviament del nombre d’efectius i els llocs de les concentracions.

No obstant es triga molt en definir els equips i els horaris i en moltes ocasions, fins dos dies abans no es comunica a les unitats l’horari que faran. En resposta a les nostres denúncies se’ns argumenta que en moltes ocasions és necessari  actuar així i no es pot dir fins a última hora quins seran els efectius i els horaris definitius.

Davant la resposta obtinguda, des del SAP-FEPOL considerem que aquesta disponibilitat ha de tenir un preu i els agents han de ser compensats, per no poder gaudir d’una garantia horària.

Aquestes han estat les qüestions tractades fins ara que tenen relació exclusiva amb ordre públic. Ja sabeu que per ampliar la informació us podeu posar en contacte amb els delegats que la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL té a la vostra disposició.  
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-122/2021 
DATA:13 de Setembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies