COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió amb la Comissaria General d’Informació de 16 de gener del 2023 
Resum dels punts tracats a la darrera reunió de la Comissaria General d'Informació a la qual hi van assistir els responsables de la Comissaria, responsables de la Comissaria General Tècnica, els Serveis d'Administració de les Unitats Centrals i les organitzacions sindicals representatives. 
 
Barcelona, 16 de gener 2023.-
 
En data 16 de gener ha tingut lloc la reunió entre els responsables de la Comissaria General d’Informació, el Servei d’administració i els sindicats representatius. Tot seguit us detallem els punts tractats:

1.- Novetats sobre els vehicles nous: licitacions i previsió d’arribada...
Per part de la Comissaria General Tècnica ens comuniquen que tots els temes de material i parc mòbil s’han de tractar a la comissió de materials on es donarà una resposta més efectiva dels dubtes. En cas que hi hagi una pregunta molt concreta sobre aquests temes, la traslladarà però es respondrà a la Comissió de material.

2.- Problemes amb la imputació d’hores per assistència als judicis a l’Audiència Nacional: cobrament i imputació horària.
El tema està resolt i la imputació es modificarà properament. Els efectius afectats podreu triar entre el cobrament d’una part de les hores o la imputació horària.

3.- Novetats sobre la possible dotació d’armes curtes per tota la CGINF i lliurament de nou material
Aquests dos temes també s’han de tractar a la comissió de materials. No donaran cap resposta en aquestes reunions.

4.- Pressupost destinat a la CGINF per tenir ordinadors nous.
S’ha dotat amb quinze (15) nous ordinadors a la CGINF, amb la qual cosa es considera que es pot donar resposta a les necessitats que tenien i que ara quedaran cobertes.

5.- Afectació del canvi previst d’unitats a àrees.
Des de la CGINF es va demanar que les unitats passessin a àrees però tot i que sembla que això serà així amb el nou decret, encara estan pendents de la modificació. Aquest canvi implicarà que per sota d’aquestes àrees hi hagi les corresponents unitats. La següent proposta és que si es canvia de unitat a àrea també es modifiqui la cadena de comanament perquè estigui en relació.

6. Previsió de properes LD.
Segons el cronograma no hi ha cap previsió de noves LD durant l’any 2023.

7. Pregunta sobre el sistema de guàrdies arreu del territori.
S’han limitat al mínim imprescindible les guàrdies presencials. Tot el que es pugui fer en GNP es fa així. S’ha previst per més endavant parlar amb els Caps de cada regió per saber si cal canviar aquest sistema o poden continuar amb l’actual. Tot aquest canvi i el corresponent sistema dependrà de la regió i de la disponibilitat d’efectius de cada territori.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb els delegats i delegades de la nostra organització sindical.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-18/2023 
DATA:18 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies