COMUNICATS 
Denunciem a Inspecció de Treball la gestió que el cos de mossos d’esquadra fa amb la marihuana 
La nostra organització sindical ha denunciat la gestió que com a persones treballadores ens veiem obligades a assumir en el tall, recollida, transport, emmagatzematge i custòdia de la substància.  
 
Barcelona, 13 d'octubre del 2022.- 
 
És evident que Catalunya com a societat i el cos de mossos d’esquadra com a cos policial tenen un repte amb el tràfic de drogues, especialment amb la marihuana. A aquest efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat reiteradament la gestió que com a cos policial ens veiem obligats a assumir en la gestió i tractament de la substància estupefaent.

No obstant, com a organització sindical, també ens hem vist obligats a denunciar les condicions sota les quals, els efectius del cos de mossos d’esquadra han de tallar, recollir, transportar, emmagatzemar i custodiar la droga.

En primer lloc denunciem que els efectius policials hagin de realitzar la recollida de les plantes, amb tisores de tall (eïnes manuals) i no, amb eïnes mecàniques. Així mateix denunciem que en cap cas, se’ls doti d’Equips de Protecció Individual (botes, guants, calçat, mascaretes) adequat per aquestes tasques, la qual cosa pot suposar un risc per a la seva integritat física. Alhora, és evident que quan explotem una investigació per salut pública, ho fem també sense el material necessari sobre prevenció d’incendis (ignorant el risc que les instal·lacions elèctriques suposen).

En segon lloc denunciem que el trasllat de la substància es faci en nombrses ocasions, sense tenir en compte l’afectació que aquesta pot tenir sobre els efectius policials. Recordem que molts trasllats de la substància es fan amb els propis vehicles policials, la qual cosa genera que els ocupants inhalin l’olor intens de marihuana, cosa pot tenir afectació sobre les seves capacitats.

I des del SAP-FEPOL ens preguntem: en cas de fer-se-li proves de detecció de substàncies després d’un comís de marihuana als efectius policials que han fet el trasllat de la substància, qui ens pot assegurar que no donarien positiu? S’ha estudiat aquesta possibilitat?

Així mateix, tal i com ja hem manifestat en els darrers comunicats, la substància s’acumula als pàrquings exteriors o fins i tot en zones tancades de les comissaries, on la pudor genera incomoditats i molèsties, exposa a les persones als agents químics per la pròpia composició de la substància i genera l’aparició d’agents biològics com paràsits, orugues fongs o altres.

Alhora, des de la nostra organització sindical hem denunciat que, malgrat en el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 23 de setembre se’ns va comunicat que el magatzem de Nou Barris (gran centre d’emmagatzematge i custòdia del cos) ja hauria d’haver estat operatiu l’any 2021, encara ara (arribant al final del 2022) segueix sense funcionar.

Per tot plegat, SAP-FEPOL considera (i així també ho hem denunciat a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social) que la Direcció General de la Policia i la Sub-direcció general de prevenció de riscos i salut laboral del Departament d’Interior haurien d’estudiar ràpidament quina afectació té la gestió de la marihuana, sobre la salut de les persones membres del cos de mossos d’esquadra que s’hi veuen exposades adoptant de manera ràpida, les mesures en prevenció de la mateixa.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-174/2022 
DATA:13 de Octubre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies