METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
La Secció Sindical de Barcelona del SAP-FEPOL denuncia els criteris de sortida de la roda de l’ACD 
L'any 2018 la nostra oganització sindical reivindicava per aquesta destinació un quadran Ad Hoc així com també una meritació específica per a concursos general que incentivés la seva selecció 
 
Barcelona, 30 d'octubre del 2020.-
En la passada reunió entre els Caps Regionals de la RPMB i les organitzacions sindicals de 22 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava els criteris de sortida de la roda a les diferents Àrees i Custòdia de persones detingudes de l’ARIC. Ja a la reunió, la nostra organització sindical es posicionava totalment en contra que els efectius policials que havien patit una incapacitat temporal haguessin d’allargar obligatòriament la seva estada a l’ACD. Avui, la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RPMB ha adreçat un escrit a la Sub-direcció General de Recursos Humans expressant el nostre desacord en la mesura, i denunciant que amb aquest sistema es criminalitza i es penalitza a les persones que malauradament han patit una baixa laboral. I és que la nostra organització sindical ha detectat diversos casos que, per no haver de repetir la roda a l’ACD no han agafat (malgrat la prescripció mèdica així ho aconsellava) la baixa mèdica. Així mateix, també som coneixedors d’altres persones que per no haver de repetir el cicle en aquesta destinació s’han agafat l’alta voluntària i ho han fet també, contra prescripció mèdica. És evident, i així s’ha comunicat a la SGRH, que aquestes situacions suposen un perill tant per la pròpia persona afectada, com per els companys i per les companyes que realitzen servei amb ella. Recordem que l’alt volum de trànsit de persones de l’Àrea de Custòdia de Barcelona suposa freqüentment haver de fer front a reduccions de persones detingudes que, si l’estat de l’efectiu policial no és del 100%  és evident que no es fa amb les màximes garanties. No és la primera vegada que SAP-FEPOL ha reivindicat la necessitat de trobar mecanismes que (en la mesura del possible i essent conscients que l’ACD de Barcelona és la destinació més penosa per als efectius policials) incentivin la selecció d’aquesta destinació. Ja ho vam fer en escrit presentat ja l’any 2018 (número de registre 0260/27175/2018) on reivindicàvem la creació d’un quadrant Ad Hoc que s’adeqüés a les necessitats específiques del servei i que merités amb una puntuació a determinar ,i de cares a concursos generals, haver passat per aquesta destinació. Fins i tot hem reivindicat aquesta necessitat en sessions del Consell de la Policia, on la pròpia Prefectura en les ha reconegudes, afirmant llavors que ja s’estava treballant per millorar-la. No obstant, erròniament a criteri nostre, la Regió Policial s’ha decantat per un sistema que, per contra d’incentivar l’activitat professional, castiga l’absència de totes les incapacitats temporals sense distinció. És per això que amb l’escrit presentat avui esperem una marxa enrere de la Regió i que es recuperin les propostes que ja l’any 2018, la nostra organització sindical va realitzar per una destinació ja de per sí prou castigada i menystinguda. ENLLAÇ A PDF L'ESCRIT PRESENTAT: clica aquí 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-183/2020 
DATA:30 de Octubre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies