ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
Demanem l'increment del topall màxim anual d'hores extraordinàries  
Les unitats d'ordre públic entre d'altres efectius del cos han arribat al màxim d'hores extraordinàries permeses anuals. És per això que la nostra organització sindical ha instat a la Sub-direcció general de recursos humans a fer les gestions oportunes que ampliïn el topall màxim anual. 
Barcelona, 29 d'octubre del 2021.-

Un cop més aquest, ha estat un any complicat per a les Unitats d’Ordre Públic del cos de Mossos d’Esquadra per la quantitat de serveis que han hagut de cobrir en OER. Des de la Secretaria d’Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) recordem que aquestes han hagut de fer front a serveis com els POEA, el Pla ORIS, el dispositiu Prisma, l’Aeroport, serveis de les pròpies regions i judicis entre d’altres.

Segons “l’Acord del Consell Executiu de 22 i 26 de maig de 1986, sobre gratificacions per serveis extraordinaris”, els Funcionaris dependents de la Generalitat de Catalunya no se’ns permet realitzar mes de 350 hores extraordinàries.

És l’article sisè, de l’esmentat acord, que determina que “la quantia màxima que es  podrà realitzar per any, serà de 350 hores , i no es podrà superar aquest límit si no es per autorització expressa del Secretari General del Departament”, que en el nostre cas seria el Director General de la Policia.

És per aquest motiu que des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL, en un escrit presentat a inicis d'aquest mes d'octubre, ha instat a la Sub-direcció General de Recursos Humans a fer els tràmits adients per tal que el Director General de la policia tingui a bé signar l’autorització expressa que permeti ampliar aquest topall, per tal que així les unitats d’Ordre Públic del cos de Mossos d’Esquadra puguin continuar fent les OER que siguin necessàries segons les necessitats del servei.

  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-69/2021 
DATA:29 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies