METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL presenta l'informe de Prevenció de Riscos Laborals de l'ABP Sant Andreu 
Després de la visita efectuada pels tècnics de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de SAP-FEPOL a l'ABP Sant Andreu s'ha presentat informe denunciant l'incompliment de tretze normatives que atempten contra aspectes relacionats amb la seguretat i salut de les persones treballadores. 
 
Barcelona, 25 de febrer del 2020.-
En data de 19 de febrer, l'Àrea de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat informe a la Subdirecció General del Departament d'Interior, denunciant l'estat de totes i cadascuna de les qüestions observades durant la visita realitzada pels nostres delegats de l'ABP Sant Andreu que atempten contra la normativa vigent. Des de la nostra organització sindical s'ha denunciat en primer lloc l'incompliment de la normativa en quan a condicions ambientals, per la sensació de xafogor com a conseqüència de la deficient ventilació que pateixen els efectius policials en els vestidors de les comissaries. A l'efecte des del SAP-FEPOL s'ha denunciant l'incompliment de la Llei 31/1995 i del Reial Decret 486/1997, tot recordant que tal i com ens ha reconegut el propi Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, els vestidors han de complir la normativa vigent igual que la resta de les instal·lacions policials. En aquest mateix informe s'ha denunciat la manca d'espai per guardar la uniformitat i els efectes personals de tots els efectius policials i també, la manca de dutxes en els mateixos vestidors. En aquest sentit, la nostra organització sindical ha instat a l'Administració a substituir els armariets per uns d'una major capacitat tal i com estableix la normativa vigent així com també, ampliar el número de dutxes que hi ha actualment. Al nostre entendre, i tenint en compte que en aquestes dependències (pel número d'unitats que hi presten servei) poden coincidir fins a 150 persones treballant, considerem que nou dutxes són poques per assumir la necessitat més quan, s'ha comprovat que alguna d'elles no funciona. En aquest mateix informe, SAP-FEPOL ha denunciat la manca d'espai que s'ha observat en els vestidors femenins. A l'efecte hem denunciat la col·locació en zones de pas d'alguns armariets, cosa que no garanteix l'espai de 90 centímetres que la normativa estableix. Per últim, en quan als recorreguts a les sortides d'emergència hem reclamat la creació de noves sortides d'emergència ja que, amb l'actual distribució i ocupació, no hi hauria d'haver una distància superior de 25 metres, entre aquestes i la porta dels vestidors (a dia d'avui hi ha més de 35 metres). Per tant des de la nostra organització sindical, un cop efectuada la visita i presentat l'informe, SAP-FEPOL ha denunciat  l'incompliment de fins a tretze normatives, aspecte gravíssim que ja s'ha instat al Departament d'Interior a resoldre-ho. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-10/2020 
DATA:25 de Febrer de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies