CAMP DE TARRAGONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL demana transparència i celeritat en el nou oferiment a la Sala 112 de Reus 
En un escrit presentat a la SGRH, la nostra organització sindical insta a l'Administració a informar dels criteris que regeixen el procés de selecció 
 
Reus, 3 de juliol del 2020.-
La Sala 112 de Reus recentment ha reforçat la seva plantilla amb un oferiment que ha suposat un increment de 15 efectius (12 mossos + 3 agents acabats de sortir de pràctiques). Les necessitats operatives de la sala passen per un nou reforç que es materialitzarà en un altre oferiment el proper mes d’agost d’entre 25 i 30 efectius més per torn de treball. Per aquest nou oferiment el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans denunciant diverses crítiques de diverses persones participants, afectades per decisions, els criteris de les quals desconeixem. La nostra organització sindical considera necessari, i així ho hem reclamat en l'escrit, que les persones participants tinguin coneixement des d’un inici i en tot moment, de quin són els principis i criteris que regiran el sistema de selecció del personal per aquesta destinació. Per diverses queixes que ens han arribat, sembla ser que això no s’hauria garantit. Recordem a tal efecte que les fases de selecció s’han de regir, entre d’altres qüestions, pels principis de mèrit, capacitat i antiguitat. Així mateix caldria assegurar que les persones que passaran a formar part de la Sala 112 de Reus tinguin l’experiència i la formació necessària per desenvolupar les seves funcions amb total garantia. El volum i l’increment de càrrega de treball que experimenta aquesta destinació fa necessari que el servei rebi els efectius amb la màxima celeritat possible alhora que, la des de la seva incorporació, aquests garanteixin el ple rendiment de la sala de coordinació. Des del SAP-FEPOL hem demanat també a la Subdirecció General de Recursos Humans  que les persones seleccionades pugin lliurament i en cas que ho necessitin, modificar les seves vacances en cas de coincidir amb la incorporació al servei, així com també que es pugui deixar sense efecte algun tipus de reducció de jornada si en el seu servei actual l’estan gaudint. Per altra banda, tot i que la Prefectura ha destinat un gran volum d’hores extres per consolidar el bon funcionament de la sala, considerem que aquesta és una solució temporal perquè realitzar moltes hores extres suposa al final un gran desgast pel mosso o la mossa que les realitza, donat que redueix les seves jornades de descans del treball ordinari. La realització d’aquestes hores, en cas que no puguin ser absorbides per la Sala 112 de Reus, haurien de fer-se extensives per efectius de tot el territori, amb l’únic requisit que es pugui acreditar experiència com operador de sala. Per tant, tenint en compte també que la sala de Girona té previst el seu cessament definitiu a finals d’any, des del SAP-FEPOL hem instat a la Subdirecció general de recursos humans a fer les gestions oportunes per tal que es tinguin en consideració tots els extrems que hem traslladat per escrit a l’hora d’incorporar futurs efectius a la Sala 112-Reus. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-61/2020 
DATA:3 de Juliol de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto