PONENT, ESCRITS 
Proposem que es faci prova d'antígens a totes les persones detingudes 
Barcelona és l'única Regió on es tenen aïllades en una ACD diferent a les persones detingudes amb COVID19. No obstant no es fan proves en prevenció que aquestes puguin estar o no, afectades pel virus. 
 
Lleida, 10 de febrer de 2021.-
Segons protocol establert a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona amb les persones detingudes, quan aquestes presenten simptomatologia o son diagnosticades amb SARS-CoV-2 son traslladades a l’Àrea de Custòdia de l’ABP d’Horta, fins que son posades a disposició judicial. En cas contrari, la custòdia es realitza a l’ACD de la Comissaria de Les Corts. No obstant, essent conscients que la RPMB és un cas únic i deixant constància que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) compartim la necessitat de custodiar en una àrea diferent a les persones amb COVID-19, ens sorgeix el dubte sobre què passa mentre la persona detinguda, o bé no presenta símptomes (però pot estar infectada) o bé en presenta alguns (no tots) compatibles amb la malaltia causant de la pandèmia. És per això que des de la nostra organització sindical considerem oportú modificar el protocol amb les persones detingudes, incorporant la necessitat que a totes elles se les realitzi les proves de detecció contra el SARS-CoV-2. Cal tenir present que el trànsit per les Àrees de Custòdia de persones Detingudes és important ja que a més d’aquestes, hi circulen d’altres com advocats, membres del cos de mossos d’esquadra o fins i tot, Jutges, Fiscals o familiars. A més, Barcelona és l’única regió que gestiona en una mateixa àrea totes les persones detingudes i que per tant, a la resta de regions no es disposa d’àrees exclusives de persones detingudes afectades pel COVID-19. Per tant i en base als fets esmentats en el present, SAP-FEPOL considera important realitzar (previ a l’ingrés de les persones detingudes a les respectives ACD) les proves de detecció de COVID-19, dins les possibilitats de les quals la d’antígens (per la seva rapides en el resultat) podria ser l’adequada. Així doncs, la nostra organització sindical en escrit registrat a dia d'avui ha instat a la Sub-direcció general de Recursos Humans a valorar la nostra demanda, juntament amb la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, i a fer els canvis oportuns que siguin necessaris per poder-la implementar en coordinació amb el Departament de Salut. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-18/2021 
DATA:10 de Febrer de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies