PONENT, COMUNICATS 
3ºC de temperatura a la Sala de brífing (la del pàrquing) de la Comissaria de Mollerussa 
Des del 2020 ve denunciant la nostra organització sindical les condicions de la Comissaria de Mollerussa. La construcció de les noves dependències no pot servir d'excusa per vulnerar la normativa vigent sobre seguretat i salut laboral.  
 
Lleida, 1 de desembre de 2022.-
 
Si les previsions es compleixen es preveu que la nova Comissaria de Mollerussa estigui enllestida l’any 2024. No obstant mentre aquest fet no es produeix, el Departament d’Interior té l’obligació d’assegurar que les condicions laborals dels efectius destinats a aquesta comissaria son les que la llei contempla.

Lamentablement, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ja ha hagut de denunciar repetides vegades que l’actual Comissaria de Mollerussa no compleix les condicions mínimes. A tall d’exemple, en data de 6 d’octubre de 2021, la nostra organització sindical denunciava que els efectius policials (per la manca de capacitat d’aquestes dependències) es veien obligats a canviar-se al pàrquing.

I és que malgrat el Departament d’Interior incompleix normativa bàsica sobre seguretat i salut laboral (Reial Decret 486/1997 i Reial Decret 14/2022) la situació no es corregeix. A dia d’avui, els efectius policials segueixen fent els brífings al pàrquing. Brífings que es produeixen amb temperatures que a dia d’avui no superen els 3ºC.

El pàrquing s’ha convertit en el centre neuràlgic de la comissaria. Un centre que no compleix (evidentment perquè no està previst per això) totes i cadascuna de les condicions mínimes que un centre de treball ha de garantir.

La nostra organització sindical ha denunciat de manera reiterada aquestes pèssimes condicions de treball. Ho ha denunciat tant en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (el qual ha fet oïdes sordes de les lamentables condicions laborals), com a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

Quina creu, el Departament d’Interior que serà la percepció dels mossos i de les mosses de Mollerussa respecte la seva situació? Quin creu el Departament, que serà l’opinió dels mossos i de les mosses de Mollerussa de la seva Administració? Creu el Departament que es mereixen els mossos i les mosses aquestes condicions laborals? Haurem d’esperar fins el 2024 a què el Departament compleixi amb la normativa vigent?

La nostra organització sindical no té la resposta a aquestes preguntes. Però si creiem que el Departament (en un acte de responsabilitat i transparència) hauria de respondre-les directament als efectius policials afectats.

Per tot plegat, SAP-FEPOL insta al Departament d’Interior a (mitjançant un pla de xoc) prevegi una inversió extraordinària a fi i efecte de buscar una alternativa a aquesta lamentable i penosa situació, sense la necessitat d’haver d’esperar que la nova comissaria estigui acabada.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-198/2022 
DATA:1 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies