Permís per hospitalització de familiar de persones membres del cos de mossos d’esquadra 
Donada l'exigència d'alguns serveis d'administració de demanar un document acreditant l'alta mèdica del familiar per concedir el permís d'hospitalització, la nostra organització sindical s'ha posat en contacte amb la SGRH demanant que es faci una nota aclaridora de la documentació justificativa necessària en la concessió d'aquest permís 
 
Barcelona, 20 de juliol del 2022.-
 
Des que es modifiquessin per darrera vegada els criteris sobre els permisos i llicències de les persones membres del cos de mossos d’esquadra (juny 2022), el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha detectat incidències reiterades amb un d’ells: el d’hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari d’un familiar.

La nostra organització sindical ha tingut coneixement que diferents serveis d’administració estan demanant a les persones membres del cos que el sol·liciten, documentació relativa a l’alta mèdica del familiar.

Per aquest motiu, la nostra organització sindical s’ha posat en contacte amb la Sub-direcció general de recursos humans per aclarir que aquesta documentació, la relativa a l’alta mèdica del familiar de la persona sol·licitant, no és una documentació que els criteris requereixin i que per tant, no s’està en l’obligació d’aportar-la per poder gaudir del permís.

En aquest sentit, SAP-FEPOL recorda que segons els criteris de tramitació, el justificant per gaudir del permís d’hospitalització és el document acreditatiu de l’ingrés hospitalari en qualsevol de les seves modalitats (ingrés hospitalari, hospital de dia i hospitalització domiciliària). En cap cas el que justifiqui l’alta mèdica.

Per tant, des de la nostra organització sindical (vist l’elevat volum de consultes que generava aquesta qüestió) es va sol·licitar a la Sub-directora general de recursos humans que fes una nota aclaridora a tots els serveis d’Administració recordant els criteris i la documentació acreditativa relativa a aquest permís.

En aquest sentit, cosa que agraïm per avançat, la Sub-directora es va comprometre a traslladar a tots els serveis d’administració aquesta qüestió, per tal d’acabar amb la situació anòmala que s’estava produint.

Per tot plegat, SAP-FEPOL emet aquest comunicat exposant al col·lectiu quins son els criteris relatius a aquest permís, quines han estat les gestions realitzades i quina és la documentació justificativa per poder-lo gaudir, restant a disposició de tota la seva afiliació per resoldre tots aquells dubtes i totes aquelles qüestions que en la seva sol·licitud i gestió puguin esdevenir.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-136/2022 
DATA:20 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies