ESCRITS 
SAP-FEPOL demana un increment de les mesures de seguretat en els trasllats penitenciaris 
La nostra organització sindical ha reclamat modificar el seient de l'efectiu policial que va dins l'habitacle on hi ha els presos i un protocol que garanteixi la seguretat respecte els trasllats de persones amb malaties infeccioses i contagioses 
 
Barcelona, 20 de gener del 2021.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en un escrit adreçat a la Sub-direcció general de recursos humans ha posat de manifest alguness qüestions que afecten els trasllats penitenciaris que diàriament i de manera important realitza el cos de mossos d’esquadra. Primer.- En quan als vehicles. La nostra organització considera oportú i necessari millorar les condicions sota les quals a dia d’avui es realitzen els trasllats penitenciaris, algunes deficiències de les quals tenen a veure exclusivament amb les condicions dels vehicles policials. Des de la nostra organització sindical considerem necessari fer quantes modificacions siguin necessàries per garantir que l'efectiu policial que va a l'interior de l'habitacle on hi ha els presos i preses  segui en la mateixa direcció que la marxa, ja que actualment està obligat a seure en perpendicular a la direcció. Aquest fet, a més de provocar constants marejos, posa en risc als efectius policials en cas de col·lisió i accident ja que la retenció que hauria de fer el cinturó de seguretat, no és la mateixa que faria en cas d'anar en la mateixa direcció de la marxa. Segon.- Protocol de protecció front malalties contagioses. Des de la nostra organització sindical considerem imprescindible crear un protocol conjunt entre la Direcció General de la Policia, el Departament de Salut i el Departament de Justícia que garanteixi les mesures i els equips de protecció de les persones membres del cos de mossos d’esquadra que realitzen trasllats de persones privades de llibertat. Actualment, si s’ha de realitzar un trasllat d’una persona privada de llibertat amb alguna malaltia contagiosa els efectius han d’anar a l’interior del vehicle, compartint un espai (molt reduït tot sigui dit) dins les ambulàncies sense disposar de les proteccions bàsiques i adequades, per realitzar aquests serveis amb les màximes garanties. Així mateix, els efectius policials desconeixen quina és la situació sanitària sota la qual cal realitzar el trasllat amb les màximes garanties. A l’efecte, des de la nostra organització sindical si bé som conscients que aquesta informació és delicada i pot ser reservada, també creiem que amb el protocol que sol·licitem serem capaços de trobar l’equilibri per tal que la salut de les persones treballadores no es vegi sobreexposada. Des del SAP-FEPOL exigim que aquests tipus de trasllats es realitzin facilitant als efectius actuants els Equips de Protecció Individuals (EPI) adequats. De no ser així es dona la ridícula imatge que (en un mateix espai) els serveis d’emergències van perfectament equipats i protegits, i els efectius policials que realitzen la custòdia van únicament amb l’uniforme i totalment desprotegits. Per tant, considerem que els efectius policials (abans d’iniciar el trasllat) han de tenir dret a saber a quin trasllat s’estan exposant, del seu nivell de risc, dels equips de protecció que necessiten per realitzar-lo i quines mesures de protecció han de prendre. I ho han de saber per minimitzar els riscos respecte la persona infectada que traslladen o custodien. És per tot els extrems esmentats i sumats a la demanda anterior, des del SAP-FEPOL hem instat a la Sub-direcció general de recursos humans a que, juntament amb la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, faci les gestions oportunes per tal que, en treball conjunt amb la resta de Departaments afectats, s’elabori el protocol sol·licitat a fi i efecte de garantir la seguretat i la salut de les persones membres del cos de mossos d’esquadra, a l’hora que se’ls dota dels EPI adequats a cada situació. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-9/2021 
DATA:20 de Gener de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto