ESCRITS 
El Tribunal Suprem reconeix el dret a rebre indemnitzacions per assistència a exàmens de promoció interna 
La nostra organització sindical s'ha fet ressó de la sentència del Tribunal Suprem el qual reconeix el dret d'una treballadora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària a percebre les indemnitzacions generades per la seva assistència a un exàmen de promoció interna. A l'efecte des del SAP-FEPOL ja hem reclamat el reconeixement d'aquest dret per a les persones membres del cos de mossos d'esquadra.      
 
Barcelona, 4 de gener del 2021.-
 
El Departament d’Interior i la Sub-direcció general de recursos humans de la Direcció General de la Policia no han reconegut mai, el dret a percebre indemnitzacions per assistència a exàmens de promoció interna, a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

En aquest sentit, les persones del cos que es presenten a qualsevol de les oposicions de promoció interna han d’assumir el cost íntegre del desplaçament i de la manutenció (si s’escau) que es generen el dia de l’examen i no reben per tant, cap tipus d’indemnització per participar d’un procés que, de sortir-ne seleccionades, l’organització també en surt beneficiada.

A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’ha fet ressò de la jurisprudència que des del Tribunal Suprem s’ha fixat sobre aquesta qüestió. I és que l’Alt Tribunal ha fixat com a doctrina que les persones treballadores de les Administracions Públiques tenen dret a percebre dietes per assistir als exàmens de promoció interna que es fan previs als cursos selectius.

Més concretament, la Sala del Contenciós Administratiu (Secció Quarta) ha desestimat el recurs presentat per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que havia reconegut el dret d’una de les seves persones membre, de percebre les dietes corresponents per haver assistit a un examen de promoció interna.

És per això que, estudiada la sentència i el posicionament del Tribunal Suprem, des de la nostra organització sindical considerem anàloga la situació de la treballadora afectada, a la de totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra que participen de processos de promoció interna.

Així doncs, des de la nostra organització sindical hem instat a la Sub-direcció general de recursos humans a valorar la Sentència del TS i reconèixer d’ofici per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra, els extrems i drets que admet la doctrina recentment assentada.
          
NÚMERO DE COMUNICAT:E-3/2022 
DATA:4 de Gener de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto