GIRONA, COMUNICATS 
Vigilància privada es farà càrrec del Registre Civil de Girona 
Després que SAP-FEPOL denunciés públicament que el cos de mossos hagués d'assumir la gestió d'accés al Registre Civil de Girona serà finalment vigilància privada la qui assumeixi aquestes funcions 
 
Girona, 18 de novembre del 2020.-
El passat 27 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava públicament que els efectius policials del cos de mossos d’esquadra encarregats de la custòdia i seguretat dels jutjats de Girona s’haguessin de fer càrrec també, del control de les persones que s’adreçaven al Registre Civil. En un comunicat, del qual se’n van fer ressò els diferents mitjans de comunicació, la nostra organització sindical denunciava que el cos de mossos d’esquadra hagués d’assumir també i per ordre del Jutjat Deganat, les tasques de comprovar que les persones que anaven al Registre Civil, ho fessin únicament si disposaven de cita prèvia en vigor. Unes tasques que des del SAP-FEPOL havien qualificat de purament administratives. Així mateix, la nostra organització sindical denunciava aquests extrems i per escrit al Director General de la Policia, Pere Ferrer, a qui es reclamava la necessitat que de manera immediata es fessin les gestions oportunes, per tal aquestes funcions fossin assumides íntegrament per vigilància privada i en cap cas per efectius del cos de mossos d’esquadra. Les reaccions a la nostra denúncia es van produir de manera immediata. Avui, la nostra organització sindical pot informar que a partir del proper 19 de novembre, el Registre Civil dels Jutjats de Girona disposaran de servei de seguretat privada, efectius de la qual seran els encarregats de comprovar que les persones que hi accedeixen, ho fan complint les exigències marcades pel Deganat Des del SAP-FEPOL celebrem que finalment hagi imperat la cordura i el sentit comú en aquest assumpte. Celebrem que finalment s’hagin escoltat les nostres peticions i ens congratulem que els mossos i les mosses que s’encarreguen de la seguretat dels jutjats puguin estar plenament per les seves funcions i no hagin d’assumir per més temps unes tasques, com hem dit sempre, administratives. Per últim volem agrair també la predisposició mostrada pels comandaments policials de la Regió, els quals des d’un primer moment han mostrat una actitud activa per solucionar la qüestió denunciada per la nostra organització sindical. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-198/2020 
DATA:18 de Novembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies