PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de la Regió Policial de Ponent de 29 de juny 
Resum dels punts tractats a la reunió regional. Per ampliar la informació podeu posar-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades de les comissaries.    
 
Lleida, 29 de juny del 2021.-

Ahir 29 de juny es va realitzar la darrera reunió que de manera periòdica es fan entre els comandaments policials de la Regió Policial de Ponent, els caps dels serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives. A continuació us fem el resum dels punts més rellevants que s’hi ha tractat.
 
 • Covid-19.
A dia d’avui hi ha vuit (8) persones confinades per ser sensibles i una (1) persona confinada malgrat no ser positiva. Des d’inicis de la pandèmia s’han confinat set-centes (700) persones, quaranta-una (41) de les quals ho han estat des de la darrera reunió del mes de març. Així mateix cent vint-i-quatre (124) persones han donat positiu en Covid-19, catorze (14) de les quals ho han estat des de la darrera reunió regional.
Respecte les patrulles fixes se’ns informa que hem de començar a la normalitat alhora que tothom que ha volgut ja ha rebut la vacuna, motiu pel qual es fa difícil mantenir-les i més en període de vacances.
 
 • Pla de seguretat de les comissaries.
S’ha finalitzat la col·locació de càmeres i fitons a les comissaries de la regió i properament es començarà a substituir l’enllumenat exterior amb llums LED. S’ha implementat el control d’accés a les comissaries de Tàrrega, Mollerussa i Borges, quedant pendent la resta de comissaries.
Des del SAP-FEPOL hem demanat específicament per a les comissaries de Ponts i de Borges Blanques que es col·loquin botoneres en els accessos dels pàrquings.
 
 • Manteniment, neteja i desinfecció comissaries.
En els mesos de Maig i Juny es van prorrogar els contractes de neteja i també hi va haver retallades a totes les regions.  A 1 de juny s’ha fet un nou contracte de neteja i manteniment amb una altra empresa i es tornarà a les mateixes condicions anteriors als mesos de Maig i Juny.
Encàrrecs de funcions.
En cas de caporals que assumeixen funcions de sergents se’ns informa que sí se’ls fa un encàrrec de funcions de Cap de Torn. No obstant això, no està previst en casos d’agents que assumeixen funcions de caporal alhora que es fa un recordatori que la funció de recollir i passar novetats ja està contemplat dins la jornada de 8,5 hores de treball.
Hores de romanent i hores extraordinàries.
Se’ns informa que es convoca amb hores de romanent respectant el Decret de jornada i horaris, segons les necessitats de cadascuna de les comissaries. No obstant no es fa venir més de dues jornades de romanent en torn de nit.
Respecte la petició d’una bossa d’hores extraordinàries aquest no és un tema que depengui de la Regió. Actualment hi ha hores extraordinàries pel Pla d’Estiu, malgrat la Regió no hi té cap marge. S’espera que al setembre vinguin més agents a la Regió.
 
 • Manca de places de segona activitat.
Aquesta és una situació que no depèn de la Regió i no es planteja la possibilitat de treure efectius que porten anys fent funcions en les oficines de suport (amb l’experiència corresponent) per cobrir-la amb places de segona activitat.
 
 • Regulació de les comissions de servei.
La manca de noves promocions ha fet que algunes places s’hagin hagut de cobrir amb comissions de servei. No obstant (amb les noves promocions i concursos) esperen que aquesta situació es normalitzi.
 
 • Sistema de guàrdies d’investigació NO presencials.
La CGIC i els Caps (per criteri organitzatiu) han decidit que les guàrdies d’UI de Lleida siguin presencials. No ha estat així per a les altres comissaries de la regió.
 
 • Arxiu i custòdia dels atestats.
De cares al gener del 2022 està previst que una empresa externa faci la custodia i arxius dels documents de les Regions de Ponent i Pirineu amb una capacitat d’unes set-centes cinquanta (750) caixes anuals.
 
 • Material, seguretat i formació.
Està previst que en una setmana arribin les granotes de l’ARRO que seran repartides ràpidament.
Malgrat s’ha demanat, no està previst dotar amb els nous pantalons de trànsit, als efectius que fan servei “bòxer”.
Les cadires que estava prevista la seva arribada durant el primer semestre d’enguany encara no han arribat. S’ha exigit que s’acceleri.
 
 • Parc mòbil.
S’ha de fer una licitació per finals d’any de 3.182  vehicles nous i tots els vehicles que se’ls acabi el rènting aquest any seran substituïts. Respecte les deficiències i mancances que SAP-FEPOL ha denunciat s’han portat a la Comissió de Seguretat i Salut Laboral.
 
 • Comissaria de Lleida.
S’han substituït les pinyes i les aixetes de les dutxes de la comissaria. Respecte les quatre dutxes que estan inoperatives cal fer obres, aixecar el terra i posar-hi tela asfàltica. Ens asseguren que aquest any quedarà arreglat.
Tal i com reclaméssim s’ha demanat un detector de metalls. No obstant no sabem quin serà el termini d’arribada.
En la reforma de la comissaria ja està previst un nou lavabo femení a la segona planta de l’edifici.
En quan als vestidors (i malgrat ja ens han dit que no estan homologats) tornaran a demanar bancs amb recolzament per a l’esquena. Sobre la manc d’il·luminació canviaran els llums actuals pel LED.
Respecte els locutoris de l’OAC i la manca de ventilació natural no està previst fer-ne de nous. La idea és reubicar als efectius policials que treballen tot el torn sense llum i aire natural i deixar aquests espais per utilitzar-los puntualment.
Per últim sobre Lleida se’ns informa que actualment no tenen la capacitat per cobrir els tres torns amb un caporal o caporala d’incidències. No obstant, aquesta és una funció que es pot cobrir amb personal de segona activitat.
 
 • Comissaria de Tàrrega.
Respecte la necessitat d’incrementar la seguretat a l’entrada de la comissaria està previst reduir l’espai del hall i que l’OAC quedi com una zona interna policial.
Per les cites prèvies d’OAC, a les comissaries més petites s’ha de prioritzar dins les possibilitats de la ciutadania. Cada comissaria té la llibertat per promocionar el servei de cita prèvia com cregui.
 
 • Comissaria Balaguer.
S’ha traslladat la necessitat d’un vehicle de paisà i se’ns reconeix la dificultat de la situació per dos sinistres ocorreguts, ja que fins que no arribi la nova licitació no es reposaran. No obstant s’ha deixat un vehicle d’una altra comissaria.
Després de l’operatiu de salut pública a Balaguer no es creu necessari una màquina per comptar bitllets. En tot cas aquesta petició s’hauria d’elevar a la Comissaria General d’Investigació.
 
 • Comissaria de Mollerussa.
La instal·lació de mòduls a la comissaria està validat per Prefectura i es preveu per a inicis del 2022.
Respecte el projecte del canvi de terra dels vestidors s’ha demanat pressupost a una empresa i el cost és molt elevat. Miraran de demanar pressupost a la nova empresa de manteniment.
Respecte la manca de neteja ens informen que estan seguint el protocol per reconduir i arreglar la problemàtica.
 
 • Comissaria de Ponts.
Pel rentat de vehicles hi ha dues empreses (una per Lleida i l’altra per la resta de la Regió) i, per ser un contracte menor, no es desplacen fins a Ponts.
Sobre la màquina d’ampolles d’aigua d’1 litre esperen que amb el nou contracte del 2022 s’hi puguin incloure, aspecte que també esperen fer a la resta de comissaries de la regió.
 
 • Comissaria Borges.
La nova empresa de manteniment està treballant per arreglar la barrera d’accés al pàrquing.
En quan a la denegació d’AP per ates i fires a Mollerussa se’ns informa que les dues comissaries funcionen com a ABP i per tant creuen que no té sentit que en una comissaria es convoqui gent a treballar, mentre a l’altra es donen permisos.

Aquestes i altres han les qüestions tractades en aquesta reunió. Per ampliar la informació o per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els delegats de SAP-FEPOL a la nostra regió policial.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-99/2021 
DATA:30 de Juny de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies