PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de RP Ponent de 21 de setembre 
En data de 21 de setembre ha tingut lloc la darrera reunió regional entre els Caps de la RP Ponent i els representants sindicals.  
 
Lleida, 21 de setembre del 2018.-
En data 21 de setembre ha tingut lloc la darrera de les reunions que de manera periòdica es fan entre els representants sindicals i els caps regionals de Ponent. En aquest document us traslladem dels punts més rellevants tractats. 1.- REGIÓ:
  • Pla de seguretat a les comissaries de Ponent: Ens manifesten que per part de la regió s’han enviat totes les peticions de millora en aquest tema a la comissió tècnica encarregada de la seguretat.
De moment l’únic avenç que tenim al respecte és la licitació del concurs públic per la compra i posterior substitució de les càmeres de seguretat i gravadores per les comissaries de Ponent. Preguntem per l’avaria de la tanca d’accés al pàrquing i demanem la seva substitució per una porta corredora. Segons comuniquen, la regió només té decisió en el que respecta a les reparacions i no en canvis com el que demanem. Estan pendents de canviar la peça de la tanca en breu per poder tornar a utilitzar la tanca.
  • Efectius a la RPP: Actualment el nombre d’efectius a la regió és de 890 amb una cobertura de 860.
En aquest punt trobem molt preocupant i significatiu de la situació actual del cos de MMEE, el fet que a la reunió d’octubre de 2016, la resposta a aquesta pregunta va ser que a Ponent hi havia 980 efectius. En 2 anys s’han perdut 90 efectius a la regió!!!!
  • Denegació dels AP’s: Ens informen que el total d’AP demanats a la regió des del mes de gener fins a finals d’agost és de 2754 d’aquests s’han autoritzat 2481 i denegat 273.
Imaginem que us sorprenen aquests números, però aquesta no és més que l’evidència que TOTS ELS PERMISOS QUE NECESSITEU S’HAN DE DEMANAR PER ESCRIT. D’aquesta manera podem tenir una fotografia real i podrem denunciar el que tantes vegades ens heu fet arribar i és que no es donen AP’s quant els necessiteu.
  • Climatització de les comissaries: Ens informen dels problemes que hi ha hagut a la regió amb els aires condicionats aquest estiu (problemes que ja coneixíem) i de les actuacions fetes en cada cas.
Per part del SAP-FEPOLdemanem que s’estudiï la responsabilitat legal que té l’empresa de manteniment en els casos en que no s’ha actuat amb la celeritat necessària i que s’actuï en conseqüència. A més volem que es revisin abans de l’hivern les màquines per no trobar-nos al mig de l’hivern amb calefactors que no funcionen a les comissaries.
  • Custòdia de les comissaries:Per part del Cap de la Regió s’ha manifestat que en els casos en que el company de porta es trobi sol a les dependències policials, aquest és qui valora l’actuació en cas que un ciutadà vulgui accedir a les mateixes.
És a dir, si l’agent considera que la seva seguretat no es troba garantida, no té l’obligació d’obrir la porta. En aquest cas podrà trucar a la patrulla del sector i esperar a la seva arribada per atendre al ciutadà. Hem demanat que aquestes directrius s’enviïn per escrit a les ABP per tal que tots els agents que actuïn d’aquesta manera ho facin amb tranquil·litat. A més i mentre no hi hagi un sistema alternatiu, també hem demanat que a les peixeres hi hagi una caixa de seguretat per a què els agents que no poden portar arma durant el servei per motiu físics, la puguin tenir accessible mentre fan la custòdia de les comissaries.
  • Obres al laboratori de la unitat de científica regional: Una vegada fetes les comprovacions i després de mesos tancat, ara ja tenen clar que el que s’ha de canviar és el sistema de ventilació.
Veurem si després de canviar-lo finalment es poden fer servir aquestes instal·lacions o encara haurem d’esperar.
  • Utilització del búnquer de ARRO per videoconferències: Preguntem sobre la legalitat de l’ús d’aquest espai per aquesta finalitat ja que considerem que no compleix els requisits mínim d’un lloc de treball.
Ens manifesten que van fer tots els passos necessaris per donar-li aquest us i que ningú ha dit que no es pogués fer. Per una altra banda ens sorprèn que després de demanar durant anys ordinadors i despatxos per diferents unitats a la comissaria de Lleida mai ha estat possible fins que els que ho han necessitat han sigut comanaments en segona activitat. En aquest sentit ens manifesten que la regió l’únic que ha fet a sigut complir amb les normes que especifiquen que això ha de ser així. 2.- CERVERA:
  • Vestidors femenins de la comissaria: Hem preguntat per les obres que s’han de realitzar en aquestes dependències i que ja vam denunciar per escrit fa mesos. Ens comuniquen que estan pendents de la petició que van fer en abril d’aquest any per l’autorització i inici de les obres.
Aquestes són les qüestions tractades a la reunió. Com j sabeu, la nostra organització sindical té a la vostra disposició la seva xarxa de delegats per fer-los-hi arribar totes aquelles qüestions que considereu oportunes portar a les properes reunions. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-148/2018 
DATA:25 de Setembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto