PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP de Ponent de 8 d’octubre del 2021 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió entre els comandaments regionals, el servei d'administració i les organitzacions sindicals    
 
Lleida, 8 d'octubre del 2021.-

Avui 8 d’octubre ha tingut lloc la darrera reunió que de manera periòdica es fa entre els caps de la regió policia, els serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi ha tractat.

Primer.- COVID.
A la Regió Policial de Ponent a dia d’avui hi ha quinze persones afectades pel virus i cinc persones especialment vulnerables.

Segon.- Seguretat a les comissaries.
Per evitar nous incidents, des del SAP-FEPOL hem reclamat tiradors o manetes a les portes de les garjoles. Des de la Regió (tot i entendre l’incident i les queixes generades) aquesta és una qüestió que no pertoca a la Regió solucionar-la, motiu pel qual cal elevar-ho al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Se’ns informa que a totes les comissaries s’han instal·lat teclats numèrics a les entrades dels despatxos. Queda pendent el seu funcionament a les Comissaries de Cervera i Tàrrega. A la llarga està previst que aquests dispositius funcionin amb targeta.

Tercer.- Manteniment, neteja i desinfecció de les comissaries.
Arran de les denúncies interposades per la nostra organització sindical, el Servei d’Administració ens comunica que tindrem neteja ens dies de festa local i diumenges. També hi ha la possibilitat de fer neteges intensives a les zones que es necessitin.

Respecte la manca de neteja als parabrises dels vehicles se’ns informa que l’empresa té encomanada la seva neteja, també ha de fer la neteja dels vidres. exteriors quan sigui necessari.

Quart.- Personal.
Respecte la denegació sistemàtica dels permisos d’assumptes personals, se’ns confirma que son conscients del problema, el qual pot raure també amb l’exempció de la nocturnitat d’alguns efectius policials.

Actualment la RPP té nou-cents vint-i-cinc (925) efectius, als quals (a més dels vuitanta-dos agents d’USC descentralitzats) s’afegiran les cinquanta-dues persones aspirants.

En quan al repartiment de les hores extraordinàries, el criteri seguit és que en facin aquelles persones que menys n’han fet. S’ha sol·licitat que es pugui utilitzar el VAR15 o el sistema de les ARRO.

Pel què fa a les comissions de servei, la regió comenta que aquestes son recursos que permeten millorar els serveis i per tant es seguiran utilitzant en funció de les necessitats. A la darrera reunió regional ja es va manifestar que aquestes places s’anirien regularitzant.

Respecte la compensació de les persones que fan tasques de responsable i l’obligatorietat que aquests hagin d’assumir la responsabilitat de la TASSER, la regió ens trasllada que aquestes persones no estan obligades a agafar-les. Per tant no és legal apuntar-se 30’ de més. També se’ns manifesta que properament sortirà el Decret de l’ABP Pla d’Urgell Garrigues i ja es disposarà de dos comandaments per torn.

Per últim sobre aquest punt, i després que SAP-FEPOL ho denunciés, ha quedat clar que no es poden fer canvis de treball a festa per generar romanent. Per tant les Comissaries han de vetllar pel compliment de la normativa i en cas de no fer-se ho tornarem a elevar a la Regió.

Cinquè.- Regió Policial.
Des de la Regió s’està treballant per a què totes les comissaries tinguin zones enjardinades tipus mediterrani (amb escorça), tal i com tenen a les Borges Blanques i a Lleida.

Respecte la previsió de canvis un cop finalitzada la nova Comissaria de Mollerussa, se’ns manifesta que no n’hi cap de previst, cosa que en tot cas dependria de la CG de Mobilitat. Aquestes noves dependències (les quals tindran galeria de tir) només serà l’ABP Pla d’Urgell i Garrigues.

En quan als problemes generats per la marihuana, la Regió és conscient de les conseqüències. Aquesta és una qüestió que la Prefectura ha tractat amb Fiscalia i Judicatura, amb qui s’ha acordat que tot allò que ens trobem al lloc es pugui destruir (fins i tot si no hi ha autor conegut). Alhora s’estan estudiant contractes amb empreses privades que s’ocupin de desmuntar les plantacions indoor.

Sisè.- Material de seguretat i Parc mòbil
Després del problemes de cobertura de les tabletes se’ns comunica que s’ha elevat aquesta problemàtica a la DSIP.

Dels tres-cents vuitanta-dos (382) vehicles logotipats nous que s’adquiriran a finals d’any està previst que a la RPP n’arribin tretze (13).

Vuitè.- Comissaria de Lleida.
Respecte la ubicació d’un aparcament per a bicicletes i patinets elèctrics s’està estudiant col·locar-lo a la zona de motocicletes.

Per altra banda, i després de la denúncia que SAP-FEPOL va interposar en data de 8 de setembre, Infraestructures té prevista una ampliació els vestidors de la comissaria la qual cosa permetria assignar una taquilla sencera per a les companyes de la unitat d’investigació. Recordem que aquests vestidors només disposen de calefacció, però no d’aire condicionat cosa que provoca que a l’estiu s’incompleixi la normativa laboral.

En quan a la funcionalitat de les dutxes dels vestidors masculins, l’obra la realitzarà l’empresa de manteniment, pressupost de la qual ja està acceptat. Per tant està previst l’inici de les obres per aquest mateix mes d’octubre i duraran unes dues setmanes aproximadament.

Pel què fa a l’arc detector de metall està demanat. No obstant no tenen coneixement de quan arribarà a la comissaria.

Respecte la porta d’accés directe des del pàrquing cap a l’interior de la comissaria, només Cervera ha fet la petició oficial la qual s’ha elevat a Infraestructures. Per tant, de la Comissaria de Lleida manca la petició oficial.

Per altra banda, l’obra per instal·lar els carregadors de vehicles elèctrics al CP de Ponent està pendent d’Infraestructures. Se’ns recorda que l’edifici és responsabilitat del Departament de Justícia i el pressupost que s’ha passat s’ha considerat desmesurat. Es tornarà a insistir.

En quan a la figura del caporal d’incidències ja es va dir a la darrera reunió. Més enllà que es considera que aquesta pot ser una plaça susceptible de ser ocupada per una segona activitat, a dia d’avui no hi ha caporals suficients que permeti cobrir els tres torns. Per tan és el Cap de Torn qui decideix si n’hi ha o no.

Novè.- Comissaria de Tàrrega i Comissaria de Balaguer
Se’ns comunica que tant el Cap d’USC com el Cap de Trànsit han fet la petició per ampliar els vestidors femenins. A dia d’avui l’informe està a la CSUCOT. Respecte la Comissaria de Balaguer ja està prevista i pressupostada l’ampliació dels vestidors femenins.

Desè.- Comissaria de Mollerussa.
Des del SAP-FEPOL no ens cansarem en reivindicar una ampliació immediata de l’espai, aspecte que venim denunciant des del mes de novembre de l’any 2020. A l’efecte se’ns ha informat que s’ha demanat avançar la instal·lació d’una part de mòduls (tres dels sis mòduls projectats). Aquests tres mòduls (que es col·locaran aquest mateix trimestre) serviran per vestidors, lavabos i despatxos

Pel què fa a l’enrajolament dels lavabos no s’ha fet bé! Per tant s’ha decidit treure les rajoles i posar-ne unes altres de més llises i netes, alhora que es substituiran els lavabos (masculins i femenins).

Onzè.- Comissaria de Ponts i Comissaria de Borges.
Respecte la col·locació de finestres al menjador i al despatx del Cap de Torn de la Comissaria de Ponts està en fase d’estudi a la CSUCOT.

De la Comissaria de Borges s’ha denunciat el mal funcionament de la barrera d’accés al pàrquing exterior de la comissaria.

Així mateix s’ha denunciat la supressió del complement de Cap de Torn als caporals que tenen funcions de segona activitat. Des de la Regió justifiquen aquesta decisió en tant que no assumeixen funcions de Cap de Torn, sinó algunes tasques de responsable.

També a la Comissaria de Borges (i després de la proposta presentada per SAP-FEPOL) s’està valorant fer un grup fix d’OAC. No obstant actualment aquesta decisió repercutiria negativament en el patrullatge de seguretat ciutadana. Per tant s’esperarà a l’arribada d’efectius en pràctiques per a tornar-ho a valorar.

En quan al cobrament d’hores extraordinàries pel dispositiu del ralli, s’ha demanat que siguin remunerats tots els efectius que hi ha pres part (USC, Trànsit i ARRO).

Dotzè.- Comissaria de Cervera.
Després que la nostra organització sindical denunciés el mal funcionament del sistema d’extracció d’aire de l’ACD se’ns informa que a totes les comissaries està programat per a què estigui una hora en funcionament i una hora en descans. No obstant hem insistit en què a la zona on els efectius policials realitzen el servei de custòdia, no hi ha sistema d’extracció. El servei d’administració ha pres nota.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Ja sabeu que, o bé per portar noves qüestions a la propera reunió, o per ampliar la informació de les que s’han fet constar en aquest comunicat us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i delegades que SAP-FEPOL té a les comissaries.

      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-137/2021 
DATA:8 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies