COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
L’ARRO obligada a buscar-se la vida per “construir” les seves eines d’entrades i registres 
Mentre que el Departament d’Interior no dota a les ARRO del material idoni, els efectius policials construeixen els seus propis moltós que utilitzaran per efectuar les entrades i perquisicions.    
 
Barcelona, 16 de novembre del 2023.-
 
Son moltes (masses) les vegades que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem hagut de denunciar les condicions sota les quals es veuen obligats a treballar els efectius de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO).

La manca de material, com per exemple el balístic, i la manca d’eines per assolir un accés ràpid als domicilis o espais, exposa als efectius policials a un risc extremadament elevat.

Quin dels moltó de la fotografia ha estat el facilitat per la Direcció General de la Policial als efectius policials? Quin d’ells disposa de marcatge de la CEE? Quin ha estat el seu sistema d’homologació? Quin estudi ergonòmic s’ha seguit en la seva construcció?

Des de SAP i des d’SME denunciem novament les greus i lamentables situacions que pateixen els efectius de les ARRO per la inacció d’un Departament que viu aliè a la realitat diària de TRÒPICS i DRAGONS. Unes condicions que més enllà d’evolucionar s’acosten a les d’èpoques medievals que gens faciliten les tasques dels efectius policials.

A aquest efectes preguntem al Departament: saben l’estona que un agent, a base de força bruta, triga en esbotzar una porta d’un domicili, a l’interior del qual hi ha un individu (o diversos) que en veure qui hi accedeix la policia, comença a destruir proves?

Sincerament, des d’ambdues organitzacions sindicals lamentem que l’Administració s’aprofiti del bon fer i de la bona intenció dels efectius policials que, en veure la manca d’aquest tipus de material, es busquen la vida i costegen personalment l’adquisició d’aquest tipus de material.

Per tot plegat, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL instem a la Direcció General de la Policia que de manera urgent adquireixi aquest tipus de material i doti a les ARRO i a la BRIMO del material necessari que garanteixi l’exercici de les seves funcions i la seguretat de tots els efectius policials.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-200/2023 
DATA:16 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies