ESCRITS, TRÀNSIT 
SAP-FEPOL reclama que els nous cascs de motoristes compleixin la nova homologació ECE 22.06 
Aquesta nova homologació ofereix un estàndard de seguretat molt més elevat al haver estat sotmesos a proves més rigoroses i més exigents 
 
Barcelona, 5 de setembre del 2022.-
 
Els nous cascos de motorista,  a banda d'estar pintats amb pintura d'alta visibilitat, haurien de tenir la nova homologació europea pels cascs de motorista ECE 22.06 que va entrar en vigor el passat 3 de juliol. Aquesta petició de SAP-FEPOL obeeix al fet d’oferir tota la seguretat possible als/a les especialistes motoristes.

Aquesta nova homologació, obligatòria per tots els cascs construïts i comercialitzats a la Unió Europea a partir del 03/06/2022, té un estàndard de seguretat molt més elevat pel fet que els cascs estan sotmesos a proves més rigoroses i més exigents.

La gran diferència entre les proves de les dues homologacions és que a la nova ECE 22.06 hi ha 12 punts d'impacte més, que els 6 existents a l'homologació anterior (ECE 22.05) tot i que hi ha més exigències i proves:
 
 • Passen d'una prova d'impacte a una alçada/velocitat a 3 proves d'impacte a 3 alçades/velocitats diferents.
 • La pantalla també es posa a prova d'impactes.
 • La pantalla es posa a prova a la resistència d'entelament.
 • Ara se simula una prova de resistència a l'impacte rotacional (una de les proves més exigents, inexistent fins ara).
 • Les viseres i làmines antibaf hauran de ser homologades.
 • El límit de transmissió de la llum de les viseres tintades baixen de >50% a >35% (modificant el color del material Lexan smoke).
 • Les viseres se sotmetran a una prova d'alta velocitat de, a la zona ocular, 60 m/s amb una esfera de 6 mm.
 • Els visors hauran de ser homologats i qualificats; proves òptiques i transició lluminosa >20% (en lloc del >14 al >18%). Modificant el color del material Lexan smoke.
 • Canvia l'exposició al fred a les proves de condicionament dels cascs.
 • Cascs P/J: les proves es faran amb les mentoneres tancades i obertes o amb les mentoneres o sense (botó del comandament de bloqueig vermell).
 • Cascs amb sistema de comunicació i altres dispositius: les proves s'han de fer amb el casc preparat per la instal·lació com amb el dispositiu instal·lat al casc.
 • Prova dinàmica de la mentonera amb tracció cap a la part posterior del casc.
 • Prova de balanceig del casc, fins i tot del davant cap al darrere.
 • Les talles i mides s'unificaran en centímetres.
 • L'any de producció del casc serà visible.
 
Basant-se en el fet que aquesta sèrie de tests, els HEIC (que calculen l'impacte a través de l'acceleració, la força i la duració), tenen un resultat molt més exigent a l'homologació ECE 22.06, (2880 enfront dels 2400 de l'ECE 22.05),  des del SAP-FEPOL en un escrit registrat avui hem sol·licitem que, per garantir la seguretat de les persones especialistes, la nova licitació ofereixi aquests estàndards exigits, juntament amb la seguretat que ofereix la pintura d'alta visibilitat que ja vam sol·licitar, unida amb la dels vehicles i motocicletes, el 31 de gener del 2015.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-71/2022 
DATA:5 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies