METROPOLITANA SUD, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia l'incompliment de la Instrucció sobre formació en activitats formatives de la RPM Sud 
Des de la nostra organització sindical hem denunciat davant la Sub-direcció general de recursos humans el que considerem un abús en la planificació d'activitats formatives de quatre hores qua s0han dut a terme a la Comissaria de Vilafranca 
 
Barcelona, 22 d'octubre del 2021.-

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) celebrem que el cos de mossos d’esquadra formi a les seves persones membres. No obstant des de la nostra organització sindical hem constatat certs abusos en la planificació horària que s’han fet de les jornades formatives i a l’efecte hem denunciat l’incompliment de la normativa vigent.

Des de la Secció Sindical de la Regió Policial Metropolitana Sud de la nostra organització sindical, més específicament a la Comissaria de Vilafranca, hem observat com s’han planificat jornades formatives de quatre (4) hores de durada sobre ordre públic. A l’efecte, la planificació horària que s’ha previst per aquesta activitat formativa és la següent:
  • Efectius d’USC amb horari Q5: assistència a la formació de quatre hores en matins de setmana de festa.
  • Efectius Unitats d’Investigació (HE): assistència a l’activitat formativa de 09:00 a 13:00 i jornada de treball de 14:30 a 22:00 hores, computant-se totes les hores, com a temps efectius de treball.
  • Efectius en jornada partida: dins la seva jornada planificada de treball.
Des del SAP-FEPOL volem fer constar que el punt 3.1 de la Instrucció 5/2020, de 30 de juny sobre la formació de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra determina que:
  • Quan la formació tingui una durada inferior a una jornada de treball s’ha de realitzar sempre dins de la jornada planificada de treball. S’imputa el codi de formació obligatòria pel temps dedicat a l’activitat formativa i el desplaçament corresponent entre el centre de treball habitual i el centre on es dugui a terme la formació.
  • Quan la formació tingui una durada igual o superior a una jornada de treball, s’han de fer els canvis de planificació a festa en les jornades coincidents amb l’activitat formativa per permetre-hi l’assistència.
Per tant, la nostra organització sindical considera molt clara la normativa vigent i no dona peu a interpretacions les quals un cop aplicades atempten, al nostre entendre, contra els drets de les persones treballadores del nostre cos policial.

Volem manifestar que des del SAP-FEPOL en data de 13 de setembre del 2021 ja vam comunicar als responsables regionals corresponents aquesta situació i som coneixedors que la pròpia Comissaria Superior de Coordinació Territorial n’és totalment conscient.

Alhora, la formació realitzada a la Comissaria de Vilafranca no serà l’única que es farà.  A dia d’avui ja està prevista fer-ne a la Comissaria de Vilanova i la Geltrú però des de la nostra organització sindical (per considerar-la abusiva i contrària a la normativa) no volem que la planificació horària sigui la mateixa que la que amb aquest escrit us venim a denunciar.

Per tots els extrems esmentats des del SAP-FEPOL hem instat a la Sub-direcció general de recursos humans a fer les gestions pertinents que assegurin el compliment de la Instrucció 5/2020, de 30 de juny. Així mateix si una vegada presentada la denúncia des de la SGRH es considera que no s’està vulnerant la normativa esmentada ja hem reclamat també que se'ns citi (amb caràcter d’urgència) a una reunió en la qual puguem tractar dita qüestió.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-72/2021 
DATA:22 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies