METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
La manca d'efectius a la SRC i ARIC de Barcelona és crítica 
SRC i ARIC, essent les dues destinacions que no han estat reforçades amb nous efectius policials, tenen a dia d'avui una deficiència que posa en risc la seva operativitat. SAP-FEPOL ha presentat un escrit a la SGRH demanant un reforç immediat 
 
Barcelona, 15 d'octubre del 2019.-
Aquest mes d’octubre hem pogut veure com Barcelona es veia reforçada significativament amb 384 nous agents per pal·liar la manca d’efectius policials que pateix la ciutat. Totes les Comissaries de barcelona han vist reforçada la seva plantilla amb l'arribada a la ciutat de nous efctius policials. Aquest reforç però, no ha estat contemplat pels ni per la Sala Regionald de Coordinació, ni tampoc per l'Àrea Regional d'Instrucció i Custòdia. Cal tenir present que ambdós llocs, tal i com ve denunciant el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), es troben en una situació crítica pel que fa a cobertura. Com a conseqüència d'aquesta greu deficiència, els efectius policials que hi treballen pateixen els efectes de l’extrema sobrecàrrega diària que suposa treballar amb el nombre actual.  I és que segons ells mateixos manifesten, la situació és insostenible. Val a dir que, a diferència d’anys anteriors, s’ha considerat que els agents en pràctiques no poden ocupar un lloc de treball ni a la Sala ni a l’ARIC - a la SRC estava previst que arribessin 21- i aquesta mesura ha provocat que, de moment, siguin dos dels destins amb una situació més complexa pel que fa a la cobertura. Només cal mirar les dades: a la Sala Regional actualment hi ha un dèficit de quatre caporals. En aquest cas concret de la Sala, des de la nostra organització sindical denunciem que s’hagi normalitzat, per exemple, que es cobreixi un torn amb només dotze efectius. Denunciem que s'hagi normalitzat el fet que aquests portin dues conferències a la vegada i que puntualment hagin de menjar el seu entrepà al mateix box, per solidaritat amb el company que es queda treballant i per evitar que es quedi sol, assumint les tasques de dos operadors. És per això que des del SAP-FEPOL hem presentat un escrit, instant a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia que, prioritzant la salut dels efectius policials que hi estan destinats i per garantir el seu correcte funcionament , reforci de manera immediata aquestes dues destinacions. No fer-ho les posaria en risc i podria provocar que SRC i ARIC entressin en fallida. I és que hem de tenir present, a més, que l’increment de patrulles ja ha provocat un augment molt significatiu de requeriments als operadors i a les operadores que, amb el volum actual d'efectius, la Sala Regional de Barcelona no podrà donar resposta. Per tant, més enllà de la consideració sobre si agents en pràctiques han de cobrir la greu mancança d’agents de la Sala i d’ARIC, el que sí és evident és que cal un reforç immediat d’aquests dues destinacions. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-77/2019 
DATA:15 de Octubre de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies