PONENT, ESCRITS 
La brutícia s'acumula a les comissaries els caps de setmana 
Des de la nostra organització sindical hem instat a la Sub-direcció general de prevenció de riscos i salut laboral que garanteixi la neteja i desinfecció de les comissaries. També els caps de setmana i festius! 
Barcelona, 15 de setembre del 2021.-

La Secció Sindical del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en les seves visites setmanals, ha detectat diverses qüestions que atempten contra la salut laboral de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. Qüestions cal dir que el propi col·lectiu ens ha verbalitzat també.

Les qüestions observades (com és l’acumulació de brossa, desordre i brutícia de les dependències) es dona a les zones comunes de les dependències policials i molt especialment en els caps de setmana i dies festius, la qual cosa es pot veure argumentada amb la manca del servei de neteja durant els dies esmentats.

Des de la nostra organització sindical entenem les queixes col·lectives, més quan en primer lloc la normativa sobre seguretat i salut laboral obliga a una correcta neteja i desinfecció dels centres de treball i en segon, la pandèmia per COVID-19 ens compel·leix encara més a mantenir-ho.

Cal manifestar que el servei de seguretat pública funciona les 24 hores, els 365 dies de l’any. No s’atura! I per tant l’activitat a les comissaries sempre és la mateixa. Per tant, des de la nostra organització sindical entenem que, pel què fa al servei de neteja, l’Administració no hauria de fer distinció entre els dies laborables i festius de la resta de la ciutadania.

Les zones més afectades per la manca de neteja son les sales de menjador, en les quals s’acumula la brutícia de forma considerable, ja que des del dissabte fins el dilluns següent, ni es neteja, ni tampoc es desinfecta.

Més de 48 hores sense netejar les zones comunes de les comissaries atempta directament contra la salut de les persones treballadores que pateixen una manca d’higiene que s’agreuja encara més, els dies de pluja.

Des de la nostra organització sindical ens agradaria saber com s’actua en centre de treball d’altres serveis públics, com son els propis dels serveis d’emergència o sanitari. Preguntant per un específic, hem tingut coneixement que les dependències dels agents rurals es netegen fins i tot els caps de setmana i festius.

És per això que des de la nostra organització sindical hem instat a la  Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior  a fer les gestions oportunes que permetin garantir la neteja i desinfecció (també en cap de setmana i dies festius) de tots els centres de treball del cos de mossos d’esquadra, posant especial atenció en els denunciats en aquest escrit de la Regió Policial de Ponent.

  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-64/2021 
DATA:15 de Setembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies