METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia disfuncions en la planificació de les vacances i del romanent de l'any policial 2019 
S'han detectat casos que s'han planificat jornades de treball les setmanes anteriors i posteriors a les del període de vacances.  
 
Barcelona, 17 de maig del 2019.-
La Secció Sindical de Barcelona del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en data de 3 de maig del 2019 ha presentat un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans denunciant disfuncions en la planificació de les vacances i del romanent de l'any policial 2019. A l'efecte la nostra organització sindical ha detectat diversos casos en els quals, els efectius policials adscrits a un horari especial flexible han estat convocats a treballar les setmanes anteriors i posteriors dels períodes de vacances atorgats. Una qüestió expressament prohibida segons la nostra normativa interna. I és que com cada any, la instrucció de vacances varia en els seus temps de publicació , cosa que crea d'inici cert desconcert en els efectius del cos de Mossos d’Esquadra i molt especialment a aquells que desenvolupen les seves funcions en les oficines de suport, que són els qui més pateixen la dificultat de planificar un quadrant anual sense saber quins seran els períodes concedits de vacances. Aquest any es va publicar a la intranet que l’últim dia per presentar la sol·licitud era el passat dia 31 de gener de 2019, justament el mateix dia que els serveis d’administració havien de publicar el quadrant anual, amb el percentatge de romanent que havien de cobrir els efectius. És aquest aspecte el que crea una incongruència absoluta a l’hora d’efectuar la tasca, donat que, com ja hem esmentat, els agents han de sol·licitar les vacances sense saber quins dies a l’any tindran planificat romanent. En aquest sentit, des de la nostra organització sindical ens preguntem (i així ho hem traslladat a la SGRH) com poden les oficines de suport planificar sense vulnerar la instrucció de vacances la qual expressa de manera manifesta, que no es podrà convocar a treballar durant les setmanes anteriors i posteriors. Més quan si en el moment de realitzar la planificació anual encara no han pogut realitzar i atorgar els períodes que li corresponen a cada efectiu. És per això que considerem aquesta situació un desgavell, ja que els qui finalment pateixen aquest problema són els efectius que a posteriori d’haver demanat les vacances es troben amb un romanent al quadrant durant les setmanes posteriors i anteriors al període atorgat. Per tant, des de la organització sindical SAP – FEPOL hem presentat un escrit a la Subdirectora General de Recursos Humans recordant la necessitat de respectar les setmanes anteriors i posteriors dels cicles de vacances atorgats, en virtut del que marca la instrucció 9/2018. Així mateix s'ha reclamant que l’any vinent, les Oficines de Suport puguin realitzar la planificació anual amb les vacances ja concedides, la qual cosa evitaria totes aquestes situacions. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-38/2019 
DATA:17 de Maig de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto