ESCRITS 
Sol·licitem que es mantingui el plus de nocturnitat als canvis de torn planificats no voluntaris 
En alguns destins s'estan realitzant canvis de planificació que afecten al torn de nit i que s’han agreujat sensiblement els últims mesos, especialment al quadrant Q5. Aquests canvis obeeixen a necessitats operatives, però provoquen un greuge econòmic a les persones membres del CME en tant que els canvis, majoritàriament, són de torn de nit a torn de matí o tarda, perdent el plus de nocturnitat que tenien establert prèviament.     
 
Barcelona, 30 d'agost del 2022-.
El problema radica en el fet que no estem parlant d’un canvi puntual i perfectament assumible per tothom, sinó que parlaríem de canvis de diverses setmanes senceres seguides que poden acabar tenint un impacte econòmic elevat en la retribució dels/de les agents afectats/des.

Cal tenir en compte que, molts dels efectius que es troben duent a terme aquest quadrant ho fan per voluntat pròpia per poder treballar en torn de nit i, per tant, gaudir dels beneficis econòmics que suposa realitzar el torn en aquesta franja horària, per exemple, famílies monoparentals, persones separades o agents que estan destinats/des lluny de casa seva.

En definitiva, SAP-FEPOL sol·licita:

PRIMER-. Que, en cas que sigui necessari planificar canvis de torn, que s’estableixi un sistema rotatiu, regulat, de manera que els canvis no els acabin assumint els/les mateixos/es agents, sinó que aquests canvis resultin el més garantistes i equitatius possibles dins de la mateixa unitat.

SEGON-. Que es facin les modificacions normatives oportunes per tal que, en cas que es realitzi un canvi de forma obligada per necessitats operatives, l’agent no perdi el complement de nocturnitat.

 

          
NÚMERO DE COMUNICAT:E-69 
DATA:30 de Agost de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies