COMUNICATS, TRÀNSIT 
La mortalitat per accidents de trànsit: una pandèmia sense cura 
Les condicions de l'especialitat de trànsit, especialment per un parc mòbil deficient i insuficient, provoca que l'especialitat no pugui complir amb els mínims d'un servei ordinari de qualitat.      
 
Barcelona, 27 d'octubre del 2022.-
 
Després del fenomen suïcida, l’alt índex de mortalitat com a conseqüència dels accidents de trànsit és la primera de les causes de mort NO natural a Catalunya. En aquest sentit, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) sempre ha reclamat un increment de l’esforç que el Govern de la Generalitat, actualment està destinant en pro de la seguretat viària.

Més recursos humans i materials, un increment del pressupost i un pla de seguretat viària transversal és absolutament imprescindible per reduir l’índex de mortalitat i d’accidentabilitat que a dia d’avui afecta de manera diària a Catalunya, així com també per garantir la prevenció, l’ordenació, la vigilància i la regulació de la nostra xarxa viària.

La Secció sindical de trànsit del SAP-FEPOL ha denunciat de manera reiterada i constant, la manca de parc mòbil que pateix l’especialitat. Ha denunciat de manera incessant el paupèrrim estat dels pocs i “nous” vehicles que disposem.

I és que l’agònica situació que pateix l’especialitat de trànsit del cos de mossos d’esquadra, no només pot tenir (i té) afectació directa en les condicions de treball dels efectius policials, sinó que a més, pot repercutir (i repercuteix) també,  sobre la prevenció, la sinistralitat i la mortalitat viària catalana.

No poder tenir un parc mòbil eficient té conseqüències sobre el servei policial. No tenir (fins el 2024) el parc mòbil adient provoca greus conseqüències en el patrullatge preventiu policial. Patrullatge que ha de ser especialment dinàmic, més constant i menys estàtic.

La nostra organització sindical (i els especialistes a qui representem també) es posa les mans al cap quan observa que, en alguns sectors s’estan donant ordres de fer punts estàtics en prevenció, no de la seguretat viària, sinó de l’escàs parc mòbil que tenim.

Que finalment hagin quedat lots buits de diverses licitacions (entre elles les de trànsit) ha provocat que la situació hagi sobrepassat el límit.
 
  • La ciutadania es mereix saber que a dia d’avui, dotacions de trànsit no poden sortir a patrullar perquè no tenim vehicles i que, els que algunes unitats de seguretat ciutadana ens deixen, no son suficients.
  • La ciutadania es mereix saber quin impacte pressupostari tenen les elevades reparacions que costen els vehicles actuals de trànsit que, com a conseqüència del seu estat i deteriorament, s’avarien de manera freqüent.
  • La ciutadania es mereix saber que la seva seguretat, així com també la dels propis efectius policials de trànsit s’està veient clarament afectada, més quan se’ls obliga a patrullar amb vehicles que (al no ser de l’especialitat o fins i tot de paisà) no tenen el material de senyalització viària pertinent (per exemple cons i llums).
 
Per tant, des del SAP-FEPOL lamentem la imatge que com a cos i que com a especialitat estem oferint a una ciutadania que no s’ho mereix. La imatge que avui no pot donar el cos de mossos per manca de parc mòbil és absolutament deficient i reparar-la hauria de ser una prioritat absoluta, no només del Departament d’Interior, sinó de tot el Govern de la Generalitat.

A aquest efecte, la nostra organització sindical reclama a la Direcció General de la Policia, al Departament d’Interior i al Govern de Catalunya la necessitat de:
 
  • Organitzar les Regions Policials per tal que (en la mesura del possible) cedeixin de manera temporal tot aquell parc mòbil que puguin (durant un any) als sectors de trànsit. Uns vehicles que caldrà adaptar a les nostres especificitats i necessitats laborals.
  • Revisar i modificar si s’escau, la gestió dels vehicles policials cedits a comandaments, per tal que puguin ser cedits i destinats al servei de patrullatge ordinari i preventiu.
  • Considerar la possibilitat de llogar vehicles de paisà que puguin ser utilitzats per realitzar les funcions pròpies de patrullatge de trànsit.
  • Incrementar el pressupost per arreglar els vehicles avariats ja que molts, com a conseqüència de l’alt cost, es decideix donar-los de baixa (tres vehicles a l’ART Central les darreres setmanes).
  • Accelerar i millorar la gestió administrativa de reparació de vehicles policials. Cal fer més eficient el procés administratiu per tal de reduir el temps que un vehicle policial està al taller mecànic.
  • Adequar la gestió dels recursos humans a la disponibilitat dels recursos materials dels serveis ordinaris. Malgrat no tenim vehicles per sortir a patrullar i malgrat els efectius no poden sortir al carrer, es segueixen denegant permisos.
 
SAP-FEPOL insisteix que la situació amb el parc mòbil de trànsit és crítica i l’impacte que té sobre el servei policial és directe. Fins a tal punt n’és de crítica la situació, que ja és una absoluta prioritat innovar amb l’objectiu de millorar la gestió de la prevenció viària a Catalunya.

Som conscients que darrerament s’ha fet un esforç amb el parc mòbil del cos. Però aquest ha resultat clarament insuficient amb trànsit. Per tant és essencial i imprescindible que el Govern de la Generalitat busqui alternatives d’urgència (com podrien ser les proposades per la nostra organització) que millorin la situació plantejada en aquest comunicat.

Els mossos i les mosses d’esquadra no volem sentir-nos responsables de l’accidentabilitat que es produeix a Catalunya i el Govern (amb una gestió efectiva) tampoc ho hauria de ser.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-180/2022 
DATA:27 de Octubre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies