METROPOLITANA NORD, COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Reunió Comissaria General de Recursos Operatius de 2 de març de 2022 
 Resum dels punts tractats a la darrera reunió entre el Comamdaments de la Comissaria General, els Serveis d'Administració de les Unitats Centrals i les organitzacions sindicals representatives. 
Barcelona, 7 de març del 2022.-

El passat 2 de març s'ha dut a terme la segona reunió de la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO) entre els comandaments de la CGRO i els serveis d'administració Central (SAUC) i les organitzacions representatives. A continuació us fem un resum dels punts més importants.

1.- Guàrdies no presencials GNP:
Els responsables de la CGRO exposen que a data d’avui les GNP estàn sol·lucionades  a totes les àrees que disposen d’aquestes hores. SAP-FEPOL va obrir el debat a l’anterior reunió i ha treballat per poder donar una solució positiva.

2.- Noves convocatòries i jubilacions
A conseqüència de l’acord de Jubilació Anticipada la nostra organització sindical ha demanat una revisió de les plantilles actuals. SAP-FEPOL ha reclamat que cal dotar de nous efectius a tota la CIGRO i per tant oferir noves convocatories d’accés. Ens comuniquen la voluntat d’actualitzar les plantilles i treballar per poder convocar noves plaçes (APEN,GEI,TEDAX,UIM, CANINA) per l’any 2023.

3.- Pàrquing exterior d’Egara.
En relació a la demanda de millora del pàrquing exterior d’Egara, sol·licitada per part dels treballadors del complex central l’administració ha respòs el següent : “La cessió de l’espai ha finalitzat i actualment estan en converses amb l’Ajuntament de Sabadell per donar una solució”.

Des de SAP-FEPOL hem exposat la urgència per tal de resoldre la situació actual. Per acabar hem demanat els criteris i les places reservades que disposa el pàrquing interior del complex Egara , la resposta per part del servei d’administració es que està en redistribució.

4.- Brigada Mòbil.
La Secció Sindical d'Ordre Públic de SAP-FEPOL segueix treballant per millorar les condicions laborals de l’especialitat. En relació a les càmeres de dotació personal encara estan en fase d’estudi i analitzant el tipus de càmera més adient.

Actualment els responsable de la CGRO estan a l’espera del decret de reestructuració que el departament vol efectuar i d’aquesta manera augmentar RLT ,caps d’unitat i de grup. Així mateix, seguim reclamant la necessitat formativa i per un altre banda es reclama que quan s’incorpori nou material per exemple “ apagafocs” tipus “Bengala” es realitzi una formació adïent.

La nostra organització sindical reclama un material adient a les condicions climàtiques i dotar de guants d’hivern que permeti utilitzar les eines policials amb seguretat. D’altra banda, reclamen la necessitat de dotar de guants antitall.

5.- GEI
D’una banda, insistim en la necessitat de dotar d’estructura interna al grup i  per un altra banda continuem reclamant una formació adient . Finalment tornem a reclamar un material adient i especialitzat pel grup

6.- TEDAX
Primer des de SAP-FEPOL tornem a reclamar la necessitat d’espais per poder destruir el material explosiu. Ens comuniquen que estan treballant per ampliar el búnquer  i tanmateix ampliar el contracte de Can Padró i una nova gravera a la zona de Balaguer. Per un altra banda tornem a reclamar la necessitat de material adient per l’especialitat així com la formació continua en tots els camps

7.- APEN
SAP-FEPOL, torna a  recordar la necessitat de renovació del parc mòbil així com les mesures de seguretat tant de càmeres interiors com les condicions tècniques del tercer seient dels vehicles de trasllat. Per un altre banda reclamen la necessitat de revisar el sistema de trasllats i emmanillaments actual.

A Continuació els responsables de la CGRO són conscients de la problemàtica dels hospitals de la Regió i estan buscant una solució amb CATSALUT.

Tornem a insistir en l’elevat número de perllongaments que la plantilla està patint i la necessitat de garantir el descans efectiu entre jornades. Per finalitzar hem traslladat la necessitat d’ampliar la plantilla actual, efectuar formació continuada així com especificar els trasllats i adequar-los .

Finalment durant el 2022 es tancarà un contracte per efectuar la neteja dels vehicles dintre del complex (autobús…)

8.- Mitjans Aeris
La nostra secció sindical va obrir el debat a l'anterior reunió per les condicions de treball que la unitat patia a les instal·lacions de l'aeroport de Sabadell. Després de reunions i visites per part del personal de riscos laborals de SAP-FEPOL tenim en fase de construcció el nou hangar.

Per part d'AENA està pendent una sèrie de permisos i aproximadament finalitzarà el nou hangar en tres mesos. De manera provisional s’adequarà la zona de vestidors i descans. A continuació tornem a reclamar el casc que està pendent d’entregar per part de l’operadora des de novembre de 2021.

Per últim els responsables de la CGRO ens comuniquen que el tema d’horaris finalment queda solventat amb ple consens per part dels efectius destinats. Concretament un regim horari de 7x7 amb GNP per compensar. Cal insistir en la necessitat de la conciliació en l’ambit familiar .

9.- Sala central i SRC RPM Nord al Complex Central
Respecte a les sales ubicades al Complex Central que actualment comparteixen un espai reduït ens han manifestat que existeix un projecte de millora.

Durant l’any 2022 sortirà a concurs públic per efectuar les obres d’adequació i millora dels espais. És per això que per fi una reclamació històrica de SAP-FEPOL és portarà a terme.


En referència a la millora d’espai ens comuniquen que s’efectuaran canvis en boxes, cadires, taules, equips i modernització dels mateixos. Per finalitzar des de SAP-FEPOL seguin insistint en la necessitat de crear una formació concreta i actualitzada. Per acabar el CECOR també estarà ubicat en aquest nou espai.

10.- Complex Central 3.0
En relació a la modernització i implantació de les tecnologies de la informació ens comuniquen que durant aquest any es procedirà a la instal·lació de cablejat de fibra òptica. Concretament està pendent de licitació i es farà de manera progressiva dintre del complex. Un altre tema important es la voluntat per part del departament de la renovació d’equips i pantalles adients.

Aquestes son les qüestions que s'ha portat a aquesta reunió. En cas de voler més informació o proposar qüestions per portar a la propera reunió, SAP-FEPOL posa a la vostra disposició la seva xarxa de delegats i delegades.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-35/2022 
DATA:7 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies