ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
L'Administració ens amaga els efectius que formen part de la família d'investigació? 
En un nou escrit, la nostra organització sindical ha reclamat a la Subdirecció general de recursos humans saber quants efectius formen part de l'especialitat d'investigació així com quina ha estat l'evolució en els darrers anys.  
 
Barcelona, 30 de novembre del 2022.-
 
Ja fa molt temps, de fet fa anys, que des del SAP-FEPOL demanem a totes les reunions dins de l’àmbit d’investigació, que ens facin arribar el número total d’efectius de la nostra especialitat. A totes aquestes peticions sempre se’ns ha donat alguna excusa o altra, per tal de no facilitar aquesta dada. Val a dir que algunes de les excuses han estat del tot originals i altres directament, ens han tractat d’ignorants pensant que ens les creiem.

El cas és que som perfectament conscients del per què no se’ns faciliten les dades i és simplement, perquè la resposta posaria de manifest el que des del SAP-FEPOL fa temps que diem. L’especialitat es troba tocada de mort. Així, donant la informació detallada el cos de mossos d’esquadra ha de reconèixer les seves vergonyes i les mancances de personal a totes les unitats d'investigació. El tema material ja és una altra guerra.

Tal i com ja hem denunciat de manera reiterada en altres escrits, tants altres comunicats o en el propi Consell de la Policia, a dia d'avui no hi ha interès dels efectius, en formar part de les diferents unitats d’investigació tant bàsiques com avançades i els que ja hi son opten per marxar, donades les condicions laborals que pateixen. Lluny queden aquells temps que hi havia llista d’espera entre els efectius de l’ABP, per si un dia tenien la possibilitat de formar part de la unitat d’investigació de la seva comissaria.

De fet només cal mirar el desenvolupament del darrer concurs i el posterior oferiment per veure que no hi ha interès en entrar a l’especialitat. 

Però començant pel principi i per enèsima vegada, des de la nostra organització hem presentat un nou escrit per tal que se’ns facilitin les dades del personal de totes les escales que actualment es troben a una unitat de l’especialitat d’investigació (entenem per unitat de l’especialitat les que s’ofereixen al concurs oposició), tant avançada com bàsica. I volem saber aquestes dades, tant dels qui estan amb plaça en propietat com les comissions de servei.

Així mateix, hem reclamat a l'Administració que se'ns informi de quina ha l’evolució històrica en quan a efectius de la nostra especialitat. 
Evidentment no ens diran els qui estan en negre per que “ningú es troba en aquesta situació”. De fet ja ho assumim.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-97/2022 
DATA:30 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies