COMUNICATS 
SAP-FEPOL considera absolutament infructuosa la reunió sobre la Sala 112 de Reus.  
Malgrat se'ns ha comunicat un increment de setze (16) efectius en un nou oferiment, la nostra organització sindical no ha rebut resposta a cap de les preguntes plantejades. El silenci a les mateixes evidencia la nefasta gestió, no només amb la Sala 112 de Reus, sinó amb totes aquelles que encara estan obertes    
 
Barcelona, 11 de novembre de 2022.-
 
Nou episodi de promeses, sobre la situació de la Sala 112 de Reus. Més promeses i poques respostes, a les demandes que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’han traslladat a la reunió d’avui.

Malgrat (pel silenci mostrat) s’ha reconegut que la sala pateix un dèficit d’operadors, malgrat (pel silenci mostrat) s’ha reconegut que no s’ha arribat mai al mínim de treballadors necessaris per cobrir un torn de treball, malgrat s’ha reconegut un increment de les baixes i malgrat s’ha reconegut la denegació sistemàtica de permisos per assumptes personals, les respostes a les qüestions preguntades per SAP-FEPOL han estat del tot inexistents.

Davant el tancament d’una sala regional, amb quants efectius s’ha incrementat la capacitat de la Sala 112 de Reus? Amb els mateixos? O amb menys? Si és amb menys, amb quants menys? Quants torns de treball, un sol operador s’ha hagut de fer càrrec en solitari d’una conferència? Davant del compromís de garantir 32 i 34 efectius en torns de treball (i fins i tot 35), quantes vegades s’ha complert?

Cap resposta a les preguntes plantejades! Cap resposta a les preguntes que posen en evidència a com s’ha menystingut i s’està menystenint, no només la Sala 112 de Reus, sinó també la resta de sales de territori que encara estan obertes (com son la de Barcelona i la Metropolitana Sud).

Això sí! Sortim amb un nou compromís d’un nou oferiment de setze (16) nous efectius (alguns dels quals hauran de ser de la 28a promoció) que s’incorporaran a la Sala 112 abans del 22 de novembre. Compromís que ja avancem que, si s’arriba a complir, no posarà solució a la nefasta situació de la Sala 112.

Des del SAP-FEPOL ja ho avancem! Mentre no es dimensionin novament les sales (totes elles) els problemes no es solucionaran. Mentre no es compleixin els compromisos de mínims, el problema es seguirà produint.

A aquest efecte, la nostra organització sindical (a més reclamar el compliment de mínims efectius), exigeix el compliment de la llei i la garantia del gaudiment dels drets que com a persones treballadores tenen els operadors i les operadores de sala.

Exigim s’asseguri el descans que marca la Llei per a totes aquelles persones que treballen davant de pantalles. Exigim que en cap cas, una sola persona s’hagi de fer càrrec d’una conferència. I alhora exigim (i així ja ho hem manifestat en solitari avui) que, davant la denegació sistemàtica dels permisos per motius de servei, es perllongui el seu gaudiment per aquest any policial.

La nostra organització sindical surt absolutament decebuda d’aquesta reunió i així ho traslladarem a la nostra afiliació. No ha estat de rebut el poc respecte percebut en aquesta reunió, de la qual ni tant sols sortim, amb les respostes a les preguntes que hem plantejat.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-191/2022 
DATA:11 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies