COMUNICATS, TRÀNSIT 
El canvi d’uniformitat no pot ser excusa per no servir elements de protecció individual 
Des de la nostra organització sindical denunciem que als motoristes de trànsit se'ls ha deixat de reposar les botes operatives (PANTER TACSSOS O3) amb l'excusa absurda que aquests efectius ja disposen de les botes per anar amb moto. Des del SAP-FEPOL reclamem al Departament d'Interior que recuperi aquest material i que el lliuri de manera immediata a tots aquells efectius que ho sol·licitin.  
 
Barcelona, 9 de febrer del 2022.-
 
Avui, amb aquest comunicat hem de tornar a denunciar les deficiències que, en aquest cas, venen patint els motoristes de l’especialitat, els quals fins ara rebíem botes operatives i botes de motorista considerades equip de protecció individual.

No obstant, malgrat tothom sap que les seves característiques son diferents, des de la nostra organització sindical hem detectat que a dia d’avui s’està negant a alguns membres de l’especialitat, la reposició de botes operatives amb l’absurd argument, que ja tenen botes de motorista.

A l’efecte, SAP-FEPOL fa anys que ve sol·licitant diferents tipus de botes operatives, les quals han de donar resposta a les diferents característiques geogràfiques i climatològiques on treballa l’especialista, però amb elements comuns:
 
  • Reforç i protecció contra perforacions a la sola que previnguin talls i punxades als peus en la intervenció en zones de risc (accidents).
  • Comoditat, impermeabilitat, transpiració, aïllament tèrmic i antilliscants.
  • Amb puntera de seguretat resistent.
 
De les nostres propostes (les quals s’han emparat sempre en la normativa sobre seguretat i salut laboral), vam aconseguir que es dotés als efectius de trànsit de les PANTER TACSSOS O3. Unes botes que ara, sembla que alguns es neguen reposar, perquè qui les demana ja té unes botes de motorista que, tot sigui dit, serveixen per anar amb moto, però no compleixen les característiques de seguretat que des del SAP-FEPOL exigim.

Des de la nostra organització sindical recordem que fins fa ben poc existia el document per sol·licitar “reposició de vestuari”, mitjançant el qual es demanaven les reposicions ordinàries o extraordinàries. A dia d’avui, al no existir aquest document, es generen situacions com les denunciades en aquest comunicat, l’especialista ja no sap les peces de la uniformitat que li corresponen i deixa, a l’arbitrarietat dels serveis d’administració, el voler-les reposar.

Per tot plegat la nostra organització sindical denuncia que no s’utilitzi com excusa el canvi de la uniformitat per no reposar material que l’Administració està obligada a subministrar. Els efectius del cos de mossos d’esquadra (siguin els que siguin) no poden patir les conseqüències del funcionament administratiu respecte la uniformitat o el material que li és necessari pel compliment de les seves funcions.

El cos de mossos d’esquadra està a les portes d’iniciar un canvi de la seva uniformitat. No obstant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem denunciat de manera reiterada (ja sigui en el propi Consell de la Policia, com en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral) les deficiències en les reposicions ordinàries i extraordinàries de material i d’uniformitat.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-15/2022 
DATA:9 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies