ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
Els formadors de TÀSER a l'ISPC no haurien de fer aquesta formació dins la seva jornada laboral ordinària 
Els Grups de Formació de les ARRO i de la BRIMO han d'impartir dins la seva jornada laboral una formació impartida per l'ISPC. Des de la nostra organització sindical considerem que aquesta formació no ha de ser a compte del cos de mossos d'esquadra i que l'Institut ha de retribuir (tal i com fa amb la resta de formadors i formadores) als efectius que la imparteixen. A més s'ha demanat que aquesta formació es faci fora de la jornada laboral ordinària dels Grups de Formació.   
 
Barcelona, 10 de novembre del 2021.-

Des de la Secció Sindical d’Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem tingut coneixement que, una vegada finalitzada la formació del curs de caporal o caporala, les persones membres del cos de mossos d’esquadra han de realitzar el curs d’utilització del dispositiu conductor d’energia (més conegut com a curs “Tàser”).

Una  formació que, com bé indica el punt 4 de la Instrucció 4/2018, de 20 d’abril de 2018, sobre la regulació de l’ús d’aquests dispositius, té el “caràcter de formació continuada, i serà dissenyada i impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en coordinació amb la Prefectura de la Policia”.

Des de la nostra organització sindical no entenem el motiu pel qual, un curs dissenyat i impartit exclusivament per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) l’han de fer formadors de la Brigada Mòbil i de les ARRO en les seves hores de treball (jornada ordinària). A l’efecte, creiem oportú recordar que els Grups de Formació de les ARRO i de la BRIMO estan dissenyats per impartir la formació continuada de les persones adscrites a aquestes àrees i per tant s’entén que quan la realitzen, ho han de fer dins la seva jornada laboral.

No obstant, tal i com ja hem esmentat, no entenem el motiu pel qual aquestes mateixes persones formadores han de deixar de fer les seves funcions ordinàries, per impartir dins de la seva jornada de treball, una formació a l’ISPC com és el curs del DCE. Un curs a més, amb una  normativa específica, amb un temari propi de l’ISPC, que només pot ser impartit per l’ISPC i que, un cop superat, dona dret a una titulació expedida pel propi ISPC.

Per tant, des de la Secció Sindical d’Ordre Públic del SAP-FEPOL entenem que aquesta formació hauria de ser impartida amb el mateix sistema amb el qual s’imparteix la resta de formació facilitada per l’Institut, fent-se aquesta fora de l’horari laboral de la persona que l’imparteix, remunerant-la com es mereix i sense afectar el servei ordinari policial.


Per tots els extrems esmentats, des de la nostra organització sindical hem instat a la Directora de l’ISPC a fer les gestions oportunes per tal que aquesta formació no es faci a compte de la jornada ordinària de les persones que la imparteixen, no afecti al servei ordinari dels cos de mossos d’esquadra i que es remuneri com cal la seva realització.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:E-80/2021 
DATA:10 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies