TERRES DE L'EBRE, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP Terres de l'Ebre de 19 de febrer 
Resum de la darrera reunió regional de comandaments, administració i sindicats de la RP de Terres de l'Ebree 
 
Tortosa, 27 de febrer del 2020.-
El passat dimecres 19/02/2020 és va realitzar la primera reunió regional de les Terres de l’Ebre entre els nous caps de la Regió, la Cap del Servei d’Administració i les organitzacions sindicals representatives. Després de les presentacions es va iniciar la reunió, de la qual a continuació us fem un resum dels punts més rellevants.
  • Mesures de seguretat comissaries.
Es comenta la problemàtica que pateixen les càmeres de seguretat de la comissaria, ja que les banderes oficials que es troben a l’exterior tapen la visibilitat de la càmera de l’entrada. El Cap regional comenta que s’elevarà la problemàtica a la comissió de seguretat del cos i proposa que mentrestant les banderes es puguin lligar per tal que no onegin i no tapin la visibilitat.
  • Gandesa
La Cap d’Administració comenta que el rènting no ha volgut reparar el roda 4x4 de la marca SUZUKI. Per tant s’ha donat de baixa. Des del SAP-FEPOL hem denunciat l’afectació sobre el servei que ha provocat aquesta situació. En relació a la furgoneta que s’utilitza per patrullar, el Sots-cap Regional argumenta que aquesta es fa servir per optimitzar els recursos de la Regió i allargar la vida útil de la resta de vehicles. No obstant ha remarcat que com a primera opció, sempre s’ha de tenir present el vehicle logotipat amb mampara. En relació als problemes amb la calefacció la reparació integral es va finalitzar el 21 de gener. Fins el moment s’han anat fent comprovacions de temperatura i tot funciona correctament. Des del SAP-FEPOL hem demanat que es doti a les UI del material per fer IOTP com el que ja disposa el servei regional (casc, mascaretes i demés). Des de la Regió s’elevarà a la Comissió tècnica ja que aquest és una tema que afecta a totes les UI del cos i no només a les d’aquesta regió.
  • Col·lapse de les comunicacions.
Des del SAP-FEPOL hem denunciat el col·lapse que pateixen les comunicacions amb la Sala Regional de Coordinació i la sobrecàrrega de treball que provoca en els operadors. El Cap Regional ens comenta que s’ha fet un estudi de les càrregues de treball dels diferents operadors i conferències i s’ha decidit fer l’agrupació de les diferents comissaries per aquest estudi. Tot i això ens comenta que és una primera fase del que seran les sales, ja que ens trobem en una fase inicial. Considera normal i especialment amb la gent d’aquest territori que no estigui acostumada a escoltar tant a la sala. No obstant, un cop les tauletes informàtiques estiguin operatives plenament per a tots els serveis, la càrrega de treball dels operadors disminuirà. Per tant demana una mica de paciència ja que és un projecte nou que hem d’esperar la seva evolució i millora.
  • Eliminació Grup Rural de TA i RE.
El Sots-cap regional comenta que tots els efectius d’aquestes comissaries realitzen el patrullatge de proximitat rural com a conseqüència de les peculiaritats d’aquest territori. Aquests grups de rural s’havien quedat molt reduïts degut a les baixes i als efectius que han volgut marxa. Per tant, davant d’aquesta nova realitat es va parlar amb els companys que formaven aquests grups i es va decidir repartir-los i integrar-los als diferents escamots, per poder així reforçar els escamots.
  • Dispositiu TOGA.
Es preveu que en breu es pugui donar per finalitzat aquest dispositiu. No obstant, amb el trasllat del jutjat penal al nou edifici dels jutjats de Tortosa s’han reduït els efectius que han de realitzar el dispositiu. Tot i així recorda que no depèn de la regió, l’activació o desactivació d’aquest dispositiu.
  • CD Ametlla de Mar.
Per tal d’agilitzar les gestions dels efectius policials s’ha instat a dotar aquesta comissaria d’una Oficina de Suport, ja que a comunicació telefònica constant, fa més difícil l’entesa, més quan sovint no es pot contactar amb ells. A l’efecte, els caps regionals han recordat que aquesta CD depèn de l’ABP del Baix Ebre i per tant, l’oficina de suport no és qui decideix si es concedeix un permís o no, sinó que només es dediquen a introduir-lo i gestionar-los. És el Cap d’aquesta CD qui atorga o no els permisos i aquest si que es troba a la CD de l’Ametlla.
  • Canvis de comandaments a la regió.
En relació als possibles canvis de comandaments que hi pot haver a la Regió, el Cap de la mateixa ens informa que estan a l’espera que la Subdirecció General de Recursos Humans els confirmi quants inspectors, si es que en ve cap, vindran al territori. Un cop tinguin coneixement d’aquesta dada parlaran amb els comandaments per fer una remodelació, sempre amb el vistiplau de tots. Serà llavors quan se’ns comunicarà als representants sindicals. Aquestes han estat les qüestions tractades. Ja sabeu que per a més informació us podeu posar en contacte amb els delegats que tenim pel territori. 
DATA:27 de Febrer de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies