METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
La Inspecció de Treball requereix al Departament d’Interior a resoldre els problemes a l’ABP Sants - Montjuïc 
Des del setembre del 2018 SAP-FEPOL ve denunciant problemes de seguretat i salut laboral en aquestes dependències. Finalment la Inspecció de Treball ha donat quatre mesos al Departament d'Interior per resoldre-les 
 
Barcelona, 4 de març del 2020.-
Si per algunes coses es caracteritza SAP-FEPOL és pel treball i la constància. I és que novament ens trobem davant d’una nova mostra de les formes de treballar de la nostra organització sindical. En data de 21 de setembre del 2018, SAP-FEPOL denunciava per escrit (número de registre 876/2018), diferents problemàtiques que atemptaven contra la seguretat i la salut laboral dels efectius destinats a l’ABP de Sants - Montjuïc. Més concretament es denunciava l’estat dels vestidors i els problemes provocats per les humitats relatives i les temperatures. Vista la manca de resposta del Departament d’Interior, en data de 18 d’octubre (un mes després de l’escrit inicial) la nostra organització sindical va presentar denúncia davant la Inspecció de Treball (número de registre E/17-002712/18). Com a conseqüència d’aquesta denúncia, en data de 18 de juny del 2019, la Inspecció de Treball va visitar les dependències policials, per tal de comprovar els fets denunciats per SAP-FEPOL. Una inspecció a la qual també hi van assistir els nostres delegats de prevenció de riscos i salut laboral, els quals van exposar amb detall a l’Inspector, els fets denunciats. Un cop feta la visita i corroborats els extrems denunciats, la Inspecció de Treball ha acabat citant als responsables del Departament d’Interior en data de 15 de novembre i finalitzant l’expedient el passat 22 de gener del 2020, certificant i informat de totes les deficiències detectades a la comissaria (quadre superior). Finalment, el 3 de febrer, la Inspecció de Treball ha sancionat l’incompliment del Departament d’Interior, de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, i més concretament de l’Annex III del Reial Decret 486/1997 (tant a la zona de vestidors, com a l’OAC), requerint-lo a resoldre aquests problemes i complir així la normativa, en quatre mesos. Per tant, des de la nostra organització sindical ens sentim satisfets per les gestions realitzades i el resultat obtingut ja que, malgrat haver-se iniciat tot el setembre del 2018, finalment s’acabaran solucionant. Aquest també és un exemple de com és i com treballa la nostra organització. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-21/2020 
DATA:4 de Març de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies