ESCRITS, TRÀNSIT 
Els especialistes de trànsit mereixen saber què passa amb els seus cascs 
Des que la Direcció General de la Policia decidís allargar la vida útil dels cascs dels especialistes de trànsit del cos de mossos d'esquadra, la nostra organització sindical ha estat preguntant per aquesta qüestió i recalamant que s'acredités que aquestes peces garantíssin la seguretat dels policials. Davant la manca de resposta, SAP-FEPOL segueix insistint.    
 
Barcelona, 14 de setembre del 2022.-
 
El passat 06 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en el comunicat C-126/2022 “S’incomplirà la previsió d’adquisició de casc per a motoristes del CME per aquest 2022”, va denunciar que l’incompliment de la previsió d’arribada d’aquesta peça de la nostra uniformitat i va informar que el Departament ordenava fer una inspecció dels cascs caducats per allargar la seva vida útil amb garanties.

Aquest era l’enèsim inconvenient i retard en l’arribada dels nous cascs de motorista, licitació dels quals ja s’havia iniciat amb molta tardança i tal i com, també des del SAP-FEPOL vam denunciar el passat 22 de desembre del 2021 a través del comunicat número C-180/2021 “La manca i la propera caducitat dels cascs de trànsit posa en risc el patrullatge en motocicleta”.

Igualment que amb el comunicat del 06 de juliol, el 03 d’agost vam traslladar la nostra preocupació per les inspeccions que estaven fent als cascs caducats a l’escrit E-60/2022 dirigit a vostè “Preguntes i inquietuds sobre la recollida de casc de motoristes per la realització d’una presumpta inspecció tècnica per prorrogar la seva viabilitat i garantia” on  apuntàvem que estaríem amatents a aquestes actuacions.

Així ho hem fet i ara, toca denunciar actuacions que designen, com a poc, opacitat per la seva desinformació:
 
  • Continuem sense saber qui i on s’han fet aquestes inspeccions i si les empreses fabricants,  Shoei i Schuberth,  garanteixen aquestes actuacions i respondran davant el resultat positiu d’allargar la vida útil dels cascs caducats. A l’escrit E-60/2022 traslladàvem, també, aquesta pregunta i apuntàvem que ens havíem assabentat que la distribuïdora i comercialitzadora CORVER, S.A. era l’empresa contractada per la DGP per fer-ho.
 
Està autoritzada aquesta empresa per Shoei i Schuberth?
 
  • En el mateix escrit escrit, també preguntàvem si, en el cas que l’empresa CORVER,S.A. autoritzés una pròrroga de la garantia i de la vida útil dels cascs inspeccionats, s’entregaria als especialistes que els porten un informe pericial documentat oficialment per la mateixa empresa fabricant.
 
No hem rebut resposta, però sí que sabem que cap especialista, ni tan sols els sectors de trànsit han rebut, juntament amb els cascs “inspeccionats i validats”, cap informe del seu casc.
Quan rebran aquest informe? Impediran, per la seguretat de l’especialista, que els motoristes utilitzin aquests cascs fins que no rebin aquest informe?
 
  • Als especialistes motoristes que se’ls ha tornat el casc caducat “inspeccionat i validat” perquè el continuïn emprant no se’ls ha donat una nova data de caducitat, aquesta possible data tampoc surt a l’aplicatiu informàtic.
 
Si realment estan validats i es garanteix i es prorroga la seva vida útil, fins quan? No els donen una nova data de caducitat?
 
  • Els especialistes que el seu casc caducat no ha superat la inspecció, ens informen que se’ls dotarà d’un casc sense logotipar, sense pintura d’alta visibilitat i sense sistema de comunicacions. Casc que després, un cop l’especialista de trànsit rebi el nou quan finalitzi la pròxima licitació, s’entregarà a altres professionals d’USC per a què el facin servir...
 
Aquesta informació és correcta? Els motoristes rebran cascos sense sistema de comunicacions, encara que sigui temporalment?

Per tot això, des del SAP-FEPOL hem tornat a adreçar un escrit a la Subdirecció general de recursos humans per tal que, doni les ordres precises i oportunesi així:
  1. Els especialistes als quals se’ls han retornat els seus cascs de motorista “inspeccionat i validat per continuar fent-lo servir” se’ls faci arribar l’informe pericial documentat oficialment per la mateixa empresa fabricant que acrediti i garanteixi el seu ús.
  2. Se’ls informi de la nova data de caducitat del casc retornat.

  3. Que a aquells especialistes motoristes als quals se’ls ha retirat el seu casc, se’ls doti d’un casc logotipat amb pintura d’alta visibilitat i amb sistema de comunicacions integrat.

  4. Se’ns informi, com a sindicat, de les proves efectuades als cascs de motorista inspeccionats, el resultat de les mateixes i si l’empresa que les ha realitzat té l’autorització de les marques dels cascs per inspeccionar, garantir i allargar la vida útil d’aquest equipament.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:E-79/2022 
DATA:14 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies