METROPOLITANA NORD, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial Metropolitana Nord de 26 d’octubre 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió regional celebrada el passat dimarts. Per ampliar informació o per portar altres temes a la propera reunió podeu posar-vos en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades 
 
Granollers, 29 d'octubre del 2021.-

El passat 26 d’octubre s’ha realitzat la darrera reunió regional entre els omandaments de la RPM Nord, els serveis d’administració regional i les organitzacions sindicals representatives. A continuació us fem un resum dels punts més importants.
 • USC Sabadell.
Denunciem certa problemàtica amb els AP.  El cap de la Regió es posarà en contacte amb el Cap de l’ABP per tal de que es tingui cura a l’hora de gestionar i fer comentaris sobre l’ús dels AP.
 • ABP Terrassa.
Com a conseqüència de la manca d’efectius es desmunten patrulles d’USC per poder atendre als ciutadans a l’OAC.

Des del SAP-FEPOL denunciem que en els últims dies hi ha hagut importants problemes d’aldarulls a Terrassa. Sobre el material antiavalots per a l’ABP se’ns diu que està en procés de compra i que en breu es facilitarà. També es recorda que els nous vehicles porten material de protecció.

De la manca de caps de torn, se’ns manifesta que arribaran nous comandaments a la regió, entre ells, nous sergents i sergentes.
 • ABP Arenys de Mar.
Davant del últims incidents amb el sistema de calderes alimentades per gasoil (fuites de gasoil) se’ns diu que al 2022 està previst fer la substitució d’aquestes.

Sobre la manca de connexió telefònica, se’ns comenta que el DINT té contractada la companyia Vodafone, que consultat a telecomunicacions no es pot exigir a la resta de companyies que donin subministrament de xarxa, ja que no hi ha res que els obligui.

Respecte a la infinitat de problemes de la porta corredissa exterior de sortida,  s’han passat a infraestructures per resoldre-ho.  
 • CD Ripollet.
Desconeixen per quin motiu no ha arribat cap efectiu de pràctiques a aquesta CD. Per altra banda i respecte al forn de la zona de descans es reposarà un de nou.
 • CD Pineda.
Denunciem el mal estat de la porta i envà del búnquer, així com també el mal estat de les portes d’accés a la CD. Se’ns diu que l’empresa responsable del manteniment, amb proveïdors externs, s’ha adreçat al lloc per fer estudi de les reparacions i substitucions de la porta d’accés i del búnquer.
 • Vehicles Nous.
Es demana a la regió si saben quan i com es distribuiran. Aquest manifesten que saben que a final d’any arribaran 389 vehicles nous, però no tenen coneixement dels criteris de repartiment per comissaries o destins. Ens insten a demanar-ho a la Comissió d’Equips de Protecció. Per part de SAP-FEPOL hem demanat que es deixi un estoc de vehicles a la regió per tal d’auxiliar les comissaries que vagin tenint problemes amb els seus vehicles.

Per altra banda i davant l’alarmant manca de vehicles judicials es demana com estan les possibles cessions provinents de comisos o cedits per ajuntaments. Se’ns diu que és difícil, ja que cada vehicle porta assignada una partida pressupostaria per manteniment i benzina.

Els vehicles cedits no disposen d’aquest pressupost. Per tant, fins que no es dona de baixa un vehicles no es pot substituir per un de cedit. Sobre els vehicles de paisà que disposa la regió el Cap comenta que no queda cap vehicle per redistribuir, alhora que reconeixen els problemes que denunciem
 • GAV.
Sobre el fet que les unitats dels GAV agafin les denúncies de violència de gènere, se’ns diu que cal incrementar horaris i formar les persones treballadores d’aquestes unitats. A dia d’avui s’està fent aquesta formació per implementar-ho el més aviat possible.
 • Compensacions econòmiques per les tasques de cap de torn.
Segons manifesta el Cap de la Regió, totes les persones treballadores que fan tasques de cap de torn estan cobrant les compensacions econòmiques que els correspon. Des de SAP-FEPOL se’ls manifesta que no és així i que hi ha casos que no estan cobrant aquests compensacions com és el cas concret i específic de l’ABP de Terrassa.
 • Vigilàncies a EGARA.
Se’ns diu que el cap de sala té instruccions per a què s’adrecin a fer les custòdies les ABP més properes (normalment ABP de Sabadell i Terrassa). Se’ns diu que s’estudiarà per fer-ho més eficient.
 • Sistema de videoconferències judicials.
Se’ns diu que es segueixen les instruccions del 4/2021 on cal prioritzar les declaracions de forma telemàtica. Des d’Administració Regional de la RPMN s’intenta fer que totes les persones treballadores, facin les declaracions el més a prop possible del seu domicili, si estan de festa, o des de la seva comissaria, sempre que aquest lloc no estigui ocupat per una altre videoconferència, sol·licitada prèviament.

També se’ns diu que totes les videoconferències s’han de fer des de comissaria, mai des de telèfons personals per garantir la intimitat dels i les agents.
 • UI Granollers.
Es demana que cal incrementar els efectius degut a l’alt volum de treball d’aquesta unitat. Se’ns diu que estan pendents del concurs d’investigació i de la disponibilitat d’espai. Actualment, tal i com van comprovar i denunciar els Tècnics de PRL de SAP-FEPOL, la capacitat del despatx està exhaurida.
 • Formació de tir.
Aquesta es va haver de deixar de fer com a conseqüència a les obres de millora de les galeries de tir de l’ISPC. A dia d’avui s’han tornar a reprendre.
 • Repartiment d’hores extres.
Se’ns informa com es fan l’assignació d’hores extres. Aquestes s’assignen a un dispositiu i el responsable de fer-ne ús és l’ABP on es fa. A títol d’exemple; pel Canet Rock s’assignen un volum d’hores extres a l’ABP d’Arenys de Mar exclusivament per aquets dispositiu. En planificar el Canet Rock es fa amb els efectius ordinaris d’USC i ARRO, etc.

Si calen més efectius, l’ABP d’Arenys facilitarà les hores per aquest dispositiu en concret. Això fa que en el mateix dispositiu puguin haver persones treballadores que cobren hores extres i altres que no. Per part de SAP-FEPOL demanem que es pugui disposar d’hores extres no assignades a cap dispositiu i que l’ABP en pugui fer ús segons les seves necessitats.
 • Plagues i insectes.
Es demana com estan els problemes derivats de mosquits i altres insectes a l’ABP de Sabadell i Mataró. Se’ns diu que a Sabadell l’empresa responsable encara està buscant l’origen, que possiblement estigui en el clavegueram municipal. A Mataró no s’ha resolt encara.
 • Emmagatzematge de marihuana CD Sant Celoni, ABP Premià, etc.
Per part de SAP-FEPOL s’informa que hi ha molts problemes amb les acumulacions a les ABP. Això està originant incidents de salut en els treballadors i les treballadores a més de males olors constants. Se’ns diu que hi ha problemes amb la destrucció per manca d’autorització judicial.
 • Trànsit.
Sobre el trasllat del Vector de Mollet a Granollers i de trànsit de Sabadell a Cerdanyola, s’està pendent d’executar. Pel que fa al repartiment i assignació dels vehicles de trànsit, aquests es fan des de la Divisió segons els seus criteris.

Respecte la manca d’efectius de trànsit a Mataró es diu que va ser un problema puntual, que a dia d’avui hi ha 38 efectius.
 • Seguretat a les comissaries.
Des de SERSECO s’han preparat els estudis de seguretat per fer tanques exteriors i poder dotar de seguretat els perímetres de l’ABP de Mataró, Cerdanyola, Moncada, etc. També a la CD de Caldes de Montbui s’està estudiant com millorar la tanca exterior a través de l’ajuntament.
 • Manca de vestidors per dones.
Es comenta per part de SAP-FEPOL que hi ha un problema greu en bona part dels centres de treball, degut a l’arribada de més efectius. Denunciem la manca d’espai suficient especialment als vestidors. Aquest problema ja s’ha detectat a Premià, Sant Celoni, i Mataró entre d’altres. Es deixa clar que aquest problema anirà en augment i que en breu no tindrem espai als centres de treball.
 • Tècnics de Suport No Policials (TSNP).
En referència als Tècnics de Suport No Policial que agafen denúncies sense tenir les competències per fer-ho, se’ns diu que es tracta d’un criteri de la SGRH.
Per part de SAP-FEPOL els fem saber que no és una tasca que els TSNP hagin de fer. Prova d’això és que no signen les denúncies que redacten, la qual cosa a més posa en risc a l’agent que les signa i als mateixos TSNP, ja que alguns d’ells han estat requerits judicialment per Inspecció de treball. En conseqüència, s’acorda tractar el tema a la COPSA.
 • Temperatures.
Respecte als reiterats problemes de temperatures de diferents centres de treball, se’ns deixa clar que des de la regió no es pot resoldre i que el tema s’ha de tractar a la comissió d’infraestructures. Per part de SAP-FEPOL es deixa clar que fa molt de temps que s’arrosseguen aquest problemes, que no hi maneres de resoldre’ls i que plantejarem noves maneres d’afrontar-los.

A més considerem que la Regió en aquest aspecte té la clara responsabilitat de vetllar per la salut i la seguretat de les persones que tenen sota el seu comandament i per tant, també han de pressionar per a poder solucionar els problemes denunciats. No n’hi prou amb excusar-se i evadir-se de tota responsabilitat.
 • Sala Egara Complex Central.
Després de  la queixa feta per SAP-FEPOL es substituiran els box i es repararan els que estan en mal estat.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Per ampliar la informació o per portar temes a la propera reunió regional podeu posar-vos en contacte amb els delegats i les delegades de la nostra organització sindical.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-150/2021 
DATA:29 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto