COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Mossos d’Esquadra amb tasques de jardiners a temps parcial! 
La nostra organització sindical ha presentat un escrit denunciat que els efectius policials esvegin obligats a assumir les tasques de tall, desmantellament i destrucció de marihuana, les quals (i més pel volum existen) haurien de ser licitades a empreses especialitzades.   
 
Barcelona, 7 de juny del 2022.-
 
El tràfic de marihuana i els delictes relacionats s’han convertit en un objectiu principal d’una part important de les unitats d’investigació del cos de mossos d’esquadra. Catalunya (amb una denominació d’origen pròpia) és ja el bressol principal d’Europa en plantacions de marihuana.

En aquest sentit, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha reclamat sempre els recursos necessaris per als efectius d’aquesta especialitat gràcies als quals puguin fer front a unes xarxes criminals cada vegada més professionalitzades.

Així mateix la nostra organització sindical ha denunciat repetidament la gestió que les Unitats d’Investigació es veuen obligades a fer amb la substància comissada, més quan en quantioses ocasions aquesta ha resultat un problema de salut pública per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Avui, SAP-FEPOL ha tornat a registrar un nou escrit amb el qual es denuncia novament que els efectius policials (en el desmantellament i destrucció de la infinitat de plantacions de marihuana) es vegin obligats a assumir tasques de jardiners.

En aquest sentit, des de la nostra organització sindical (en l’escrit presentat) hem recordat les mesures que es van contemplar en l’Avaluació de riscos laborals sobre l’operativa de comisos de cànnabis de 9 de setembre de 2021, tals com dotar el personal d’equips de protecció individual i roba de treball adequada, evitar (en la mesura del possible) la manipulació d’instal·lacions elèctriques per part dels agents o reduir al mínim, la manipulació d’aquesta substància per evitar el risc de contaminació.

Tal i com ja hem manifestat en repetides ocasions, la situació obliga a la Direcció General de la Policia i al Departament d’Interior a canviar els criteris d’actuació que el cos de mossos d’esquadra ha tenir respecte aquesta situació. Els obliga a canviar la mirada respecte la gestió de la substància.

És per això que des del SAP-FEPOL ja hem reclamat que el Departament d’Interior (en aplicació de les mesures contemplades a l’Avaluació de riscos de 9 de setembre) ha de començar a licitar la talla de les plantacions, així com el desmantellament i destrucció de tot el material de cultiu.


Considerem evident que el cos de mossos d’esquadra és el responsable de la investigació que ha de portar al comís de substàncies i detenció dels autors dels delictes contra la salut pública. Però en cap cas (i més veient la quantitat de plantacions) han de ser els responsables del tall, desmantellament i destrucció de les plantes la qual cosa hauria de ser assumida per empreses especialitzades.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-101/202 
DATA:7 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies