METROPOLITANA NORD, COMUNICATS 
Reunió Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO)  
Resum dels punts que es van tractar a la darrera reunió entre els comandaments de CGRO, els serveis de les unitats centrals i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra 
 
Barcelona, 15 de maig del 2023.-
 
El passat 9 de maig es va reunir la tercera reunió de la Comissaria General de Recursos Operatius, els serveis d’administració de les unitats centrals i les organitzacions sindicals representatives. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants que s’hi van tractar.

Primer.- Afectació del nou Decret d’estructura.
Com sabeu el Parlament de Catalunya ha instat al Govern a crear un grup de treball on, entre d’altres, es tingui en compte a les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. Alhora, la CGRO no té data d’inici de desplegament del nou Decret, així com tampoc quan es publicarà la nova RLT. No es té cap informació al respecte.

Segon.- Noves convocatòries.
Ens comuniquen que actualment s’està treballant noves convocatòries de provisió de places per a GEI, TEDAX, UIM, Canina i APEN, en previsió per finals del 2023. Alhora els comandaments tenen la voluntat per la territorialitat de la UDRON i poder publicar per ella un oferiment en breu. Per a Subsol també es publicarà un oferiment.

Tercer.- Pàrquing exterior complex central.
Des del SAP-FEPOL son moltes les vegades que s’ha demanat a la SGRH i als serveis d’administració de les unitats centrals que s’incrementin les mesures de seguretat en el pàrquing exterior del complex central. És urgent resoldre la situació actual i reprovem que, malgrat els incidents ocorreguts molt recentment, portem més de dos anys reclamant aquestes millores.

Alhora hem demanat saber els criteris i les places reservades que té el pàrquing interior del complex, de la qual cosa no tenen resposta encara perquè s’ha elevat la nostra consulta a la persona responsable.

Quart.- Brigada Mòbil.
La Secció sindical d’ordre públic del SAP-FEPOL segueix treballant per millorar les condicions laborals de l’especialitat. És per això que, tal i com informéssim en el comunicat corresponent, s’estan resolent els problemes de gasos de les furgonetes, cosa que està essent mesurat per la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

En quan als problemes de les manyes ignífugues (de mides reduïdes) s’ha elevat l’informe per poder-les renovar, comprant-ne de mida més gran.

Cinquè.- APEN.
Des del SAP-FEPOL hem tornat a recordar la necessitat, davant la manca d’efectius, de cobrir els serveis amb hores extraordinàries. Així mateix s’ha demanat que el servei de BUS que efectua servei a la resta d’unitats del cos es realitzi també amb hores extraordinàries per tal que no afecti el servei diari. S’ha tornat a denunciar l’elevat nombre de perllongaments que pateix la plantilla i la necessitat de garantir el descans entre jornades.

En previsió de segones activitats i de futures jubilacions, tal i com demanés SAP-FEPOL, està previst un oferiment durant el darrer trimestre d’aquest mateix 2023.

Sisè.- Sala Central i SRC MN.
La nostra organització sindical ha reclamat de manera constant i reiterada, una solució per aquestes dues sales. A aquest efecte i segons els han comunicat els serveis d’administració, les sales tindran a partir de finals de maig, reunions trimestrals amb ells mateix i els propis comandaments.

Per tant des de la nostra organització sindical esperem que es trobi un lloc concret que doni una solució a les mancances que actualment pateixen.

Setè.- Complex central digital.
Des del SAP-FEPOL seguim reclamant que la fibra òptica no és un luxe sinó una necessitat, sense la qual no permetem que els efectius policials puguin treballar en unes condicions òptimes. Insistim en la necessitat d’un canvi de cablejat (actualment encara analògic) que agilitzi les trucades (9 segons per fer un to). Estem a l’any 2023 i no al 1990.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Com ja sabeu, per ampliar la informació podeu posar-vos en contacte amb els delegats i les delegades que la nostra organització sindical té al Complex Central.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-93/2023 
DATA:15 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies