METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
La renovació del parc mòbil del Grup Regional de Motos de Barcelona prevista per al 2020 
En una nova resposta l'Administració preveu fer efectiu el canvi del parc mòbil durant el segon semestre del 2020 
 
Barcelona, 11 de novembre del 2019.-
La Secció Sindical de Barcelona del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) porta temps treballant per renovar el malmès parc mòbil del Grup Regional de Motos de la RPMB. Uns vehicles que per les clares mancances d’elements de seguretat que tenen, des de la nostra organització sindical, es porta temps reclamant la seva renovació. Recordem que a mitjans del mes de desembre del 2018, SAP-FEPOL instava per escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans a renovar el parc mòbil del Grup Guilla. Així mateix en data de 15 d’abril del 2019 la SGRH donava llum verda a les nostres demandes. No obstant, i en tant que mig any després encara no s’havia concretat res, el 12 d’agost del 2019 SAP-FEPOL tornava a demanar a l’Administració l’estat de les gestions. Així doncs, en resposta a aquesta nova reclamació, en data de 5 de novembre, la Subdirecció General ens ha manifestat que a dia d’avui “s’està treballant en la tramitació d’un expedient de renovació de vehicles de rènting, que també incorporarà la renovació d’una part dels vehicles de propietat”. Per tant, tot i que lentament, l’Administració continua amb la intenció reclamada per la nostra organització sindical de substituir el parc mòbil del Grup Regional de Motos de Barcelona. Una substitució que, segons la resposta facilitada, es realitzaria “durant el segon semestre de l’exercici pressupostari 2020”. Des de la nostra organització sindical (tal i com així ho féssim en els escrits presentats anteriorment) recordem que la totalitat de les motocicletes del GUILLA no disposen d’elements bàsics de seguretat, com és per exemple, el sistema de frenada d’ABS. És per això que cal treballar per fer efectiu l’expedient de renovació a la major brevetat possible. A l’efecte, la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RPMB continuarà treballant per provocar un avançament de la resolució d’aquest expedient, estant en qualsevol cas, alerta que els procediments es vagin complint dins del calendari esmentat pel Departament d’Interior. Un procediment que, en quan a nombre de vehicles, característiques i necessitats dels mateixos han estat definides per la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-165/2019 
DATA:11 de Novembre de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies