CENTRAL, ESCRITS 
S'incompleix la normativa sobre temperatures i climatització a la Comissaria d'Igualada 
En visita efectuada per SAP-FEPOL a aquestes dependències policials hem acreditat l'incompliment de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i del Reual Decret 489/97 sobre condicions mínimes de seguretat o salut en els llocs de treball     
 
Barcelona, 8 de juliol del 2021.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en visita efectuada a la Comissaria d'Igualada el passat 16 de juny ha pogut acreditar com el Departament d'Interior està incomplint la normativa respecte el confort tèrmic, la renovació de l'aire i la climatització d'aquestes dependències policials. Els delegats de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la nostra organització sindical van mesurar in situ com l'exposició a les condicions ambientals que han d'aguantar les persones membres del cos de mossos d'esquadra destinades a aquesta comissaria suposen un risc per a la seva salut i la seva seguretat.

Com ja hem hagut de fer en moltes altres comissaries, la nostra organització sindical ha recordat en un escrit adreçat a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior, que les temperatures dels centres de treball ha d'estar entre els 17 i els 27ªC, així com que la humitat haurà d'estar compresa entre el 30 i el 70 per 100, aspecte que per les medicions preses s'ha contrastat que no es compleixen.

En aquest sentit, SAP-FEPOL ha acreditat en l'escrit presentat com exemple, que en els vestidors masculins (espai on també s'ha de complir la normativa en qüestió) la temperatura supera el màxim de 27ºC alhora que es supera també l'índex màxim de CO2. Així mateix la nostra organització sindical ha denunciat que els equips portàtils de climatització no s'estan mostrant eficients ja que son del tot insuficients (pel seu pobre dimensionament) per aquesta època de l'any.

És per això que la nostra organització sindical urgeix al Departament d'Interior a complir amb la normativa en qüestió per tal de garantir que la salut i la seguretat, no només de les persones membres del cos de mossos d'esquadra sinó també de la resta de la ciutadania que visita aquestes dependències, no es vegi greument exposada com fins ara. De no actuar amb la celeritat oportuna (i de la mateixa manera que ja ho venim fent amb altres actuacions) requerirem a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social a fer les accions oportunes que corregeixin aquesta lamentable situació.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:E-54/2021 
DATA:8 de Juliol de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies