SAP-FEPOL seguirà exigint la defensa del cos de mossos d’esquadra en l’exercici de les seves funcions 
Després de l'anunci fet avui pel Consell d'Interior en seu parlametària, la nostra organització sindical seguirà amatenta aquesta qüestió i serà bel·ligerant quan el Departament d’Interior no garanteixi la defensa jurídica dels mossos i de les mosses d'esquadra       
 
Barcelona, 21 de juliol del 2021.-

És evident que el cos de mossos d’esquadra continua estant i així continuarà, en el centre del debat públic i polític. La despolitització que de manera reiterada hem reclamat a tots els actors que intervenen en el debat de la seguretat pública ni acaba d’arribar, ni malauradament tampoc se l’espera.

Avui el Conseller d’Interior ha manifestat en seu parlamentària que l’Àrea Penal dels serveis jurídics del Departament d’Interior passaran a dependre del Gabinet Jurídic Central. En la mateixa intervenció, el Conseller ha manifestat la voluntat de seguir defensant les persones membres del cos de mossos d’esquadra quan pateixin lesions i amb els mateixos criteris que la resta de treballadors públics.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem manifestar que per a la nostra organització sindical, garantir la defensa jurídica dels mossos i de les mosses d’esquadra ha estat, és i així seguirà essent una prioritat absoluta.

Tal i com manifestéssim en el comunicat de 18 de juny, amb el qual ja sosteníem que “El Departament d’Interior havia de continuar garantint la defensa jurídica del cos de mossos d’esquadra”, després de la manifestació d’avui al Parlament, la nostra organització sindical ho segueix mantenint.

El cos de mossos d’esquadra ha patit en algunes ocasions descoordinació en l’assistència jurídica de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. A l’efecte volem recordar que aquesta ha estat una qüestió denunciada per SAP-FEPOL, ja sigui per escrit (número de registre 9015-181624/2020 de 28 d’octubre de 2020), o en les pròpies sessions del Consell de la Policia.

En aquest sentit, el Conseller d’Interior ha assegurat que aquesta defensa jurídica es garantirà també els set dies de la setmana. Per tant veurem si amb els canvis anunciats s’evita que passin de nou, els episodis de desemparament jurídic esdevinguts amb anterioritat (especialment en caps de setmana) denunciats també per la nostra organització.

Des del SAP-FEPOL (tal i com hem fet fins ara) seguirem amatents a aquesta qüestió i serem bel·ligerants quan el Departament d’Interior (responsable directe de les treballadores i dels treballadors de la seguretat pública de Catalunya) no garanteixi la seva defensa en cas de resultar lesionats en l’exercici de les seves funcions.
              
NÚMERO DE COMUNICAT:C-113/2021 
DATA:21 de Juliol de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto